Edmundas Pupinis
Straipsniai Biografija Galerija Video Archyvas
Straipsniai

Valdan?ioji koalicija pasiryžusi stiprinti kaimo bendruomenes ("Kontrastai", 2008-12-01)
Bendruomenės, aktualija
Mūsų partijos programoje numatyta stiprinti kaimo bendruomenes ir jų veiklą. Jos turi tapti viena svarbesnių mūsų valstybės pamatų dalimi ir prisiimti kai kurias funkcijas, kuriomis šiandien rūpinasi valstybės institucijos“, – pabrėžia Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Edmundas Pupinis. Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininku išrinktas Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikš?ionių demokratų narys Edmundas Pupinis, Seimo nariu išrinktas Utenos rinkimų apygardoje.
E.Pupinis gimė 1964 metais Ignalinos rajono Velūnų kaime.1987 m. jis baigė Lietuvos žemės ūkio universitetą, kur įgijo inžinieriaus dėstytojo specialybę. 1997 m. Lietuvos žemės ūkio universitete jis baigė magistrantūra. Dirbo dėstytoju Utenos žemės ūkio mokykloje, šios mokyklos praktinio mokymo vadovu, Utenos rajono meru.

Many?iau, kaimo bendruomenės turėtų būti tos grandys, kurios solidariai dalyvautų sprendžiant tam tikras problemas. Viena jų – socialinės. Šiuo metu Lietuvoje yra įvairių bendruomenių, susiformavusių ir teritoriniu, ir religiniu, ir kitais principais. Jų veikla skirtinga. Pavyzdžiui, tikin?iųjų bendruomenės jau seniai iš valstybės yra paėmusios dalį socialinės naštos. Many?iau, kad prie socialinių problemų turėtų prisidėti ir teritoriniu principu susiformavusios bendruomenės. Nesakau, kad ta veikla neturėtų būti finansuojama. Valstybė, bendruomenėms perduodama tam tikras funkcijas, turėtų skirti ir lėšas joms vykdyti, nes visada kur kas brangiau kainuoja, kai tai daro valstybinis sektorius“, – mano Kaimo reikalų komiteto pirmininkas.
Jo manymu, kaimo bendruomenės turėtų aktyviau dalyvauti teikiant įvairias socialines išmokas. „Žinome, kad dažnai jomis nepasiekiamas norimas rezultatas. Tam tikrose šeimose vaikams teikiama parama, bet gana dažnai tie pinigai panaudojami netinkamai. Kas kitas, jei ne kaimo bendruomenė, gali geriausiai pastebėti, kas vyksta vienoje ar kitoje šeimoje. Jei bendruomenė tam pradės skirti dėmesį, situacija akivaizdžiai pasikeis, – svarsto Kaimo reikalų komiteto pirmininkas. – Ir bendruomenių senelių namai galėtų atsirasti. Geras pavyzdys yra senelių namai Utenos rajone. Kontrolieriai dažnai stebėdavosi, kodėl tokia maža pragyvenimo kaina. Ogi todėl, kad savo žmonėmis rūpinasi bendruomenė. Kas bulvių, kas daržovių, kas kitokių produktų atveža. Toks rūpestis – sveikintinas dalykas.“
E.Pupinio manymu, kaimo bendruomenėms reikėtų perduoti ir kultūrinio gyvenimo organizavimą, nes dabar neretai pinigai išleidžiami projektų, kurie reikalingi tik paukš?iukui padėti, vykdymui.
„Yra bendruomenių, susikūrusių partiniu principu. Papras?iausiai, jos pakliuvo ne į tas rankas ir kai kurie politikai bendruomenes siekė panaudoti kaip savo atramos tašką tolimesnei politinei veiklai. Niekas nesako, tegul tokios bendruomenės gyvuoja, tegul konkuruoja, nes tai laikinas dalykas. Stiprėjant demokratijai bendruomenes savo naudai bandantys pajungti politikai bus išstumti. Savivaldos įstatymas numato bendruomenių dalyvavimą valdyme atstovavimo teise teritoriniu principu. Bus renkami konkre?ių teritorijų seniūnai?iai, turintys visos bendruomenės mandatą. Šis dokumentas suteikia balsą skiriant seniūną. Planuojama dalį lėšų skirti tiesiogiai seniūnijoms, tad jos kartu su bendruomene turės apsispręsti, kiek pinigų skirti kultūrai, socialiniams poreikiams, viešosioms erdvėms tvarkyti“, – apie numatomus poky?ius kalba Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Edmundas Pupinis.
Be to, Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininko nuomone, geriau būtų, jei bendruomenės kurtųsi teritoriniu principu, neakcentuojant narystės – gyvena žmogus toje teritorijoje, vadinasi, jis yra ir tos bendruomenės narys.
E.Pupinis pastebi, kad būtina skatinti bendruomenės aktyvumą, nes labai dažnai visa veikla gula ant vieno pirmininko pe?ių. Tuomet ir išlaidų iš šeimos biudžeto bendruomenės pirmininkas turėtų mažiau. Jos išsidalintų visiems nariams. „Žinoma, nematau nieko blogo, jei išlaidos, atsiradusios organizuojant bendruomenės veiklą, būtų kompensuojamos iš biudžeto. Už darbą žmogus turi gauti paskatinimą. Savivaldybės, suprantan?ios kaimo bendruomenių svarbą, skiria lėšų būtiniausioms išlaidoms“, – sako E.Pupinis
Nemaža dalis Lietuvos kaimo bendruomenių rastų būdų pajamoms gauti, ta?iau nuo finansinių operacijų jas atbaido griežti buhalterinės apskaitos reikalavimai, su kuriais susidoroti pajėgus profesionalus buhalteris. Ta?iau specialistui samdyti bendruomenės neturi pinigų. „Pas mus daug kur perlenkiama lazda su perdėtais reikalavimais. Išėjus iš komandinės sistemos, vis dar iš visų pusių bandoma apsidrausti, nes nepasitikima žmogumi. Ypa? nepasitiki tie, kurie aukštai sėdi. Ne iš vieno tenka išgirsti: girdi, duosime pinigus, išvogs. Ta?iau joks valstybės finansuojamas kontrolės mechanizmas nėra tiek efektyvus, kiek bendruomenės kontrolė. Ten neužtenka surašyti ataskaitą, pagal kurią organizacijos veiklą vertina kontrolieriai. Ataskaitos surašymas nėra kontrolė. Bendruomenei reikia atsiskaityti už kiekvieną centą, aiškiai įrodant, kur ir kaip jis buvo panaudotas, nes bendruomenė mato ir vertina visą veiklą. Todėl būtina pasitikėti žmogumi“, – pabrėžia Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Edmundas Pupinis.

Genovaitė Paulikaitė

[Spausdinti] [Grįžti]

Socialiniuose tinkluose
Leidiniai

Nuotraukų albumas


[Daugiau]

Kontaktai

Edmundas Pupinis
Tel.: +37069842158
El.paštas.: edmundas.pupinis@lrs.lt
Edmundas Pupinis - TS LKD 2019