Pavadinimas: ValdanÄ?ioji koalicija pasiryžusi stiprinti kaimo bendruomenes ("Kontrastai", 2008-12-01)
Kategorija: Archyvas
Data: Apr 25, 2009
http://www.pupinis.lt/straipsnis-32.html

ValdanÄ?ioji koalicija pasiryžusi stiprinti kaimo bendruomenes ("Kontrastai", 2008-12-01)

BendruomenÄ—s, aktualija
MÅ«sų partijos programoje numatyta stiprinti kaimo bendruomenes ir jų veiklÄ…. Jos turi tapti viena svarbesnių mÅ«sų valstybÄ—s pamatų dalimi ir prisiimti kai kurias funkcijas, kuriomis Å¡iandien rÅ«pinasi valstybÄ—s institucijos“, – pabrėžia Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Edmundas Pupinis. Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininku iÅ¡rinktas TÄ—vynÄ—s sÄ…jungos – Lietuvos krikÅ¡Ä?ionių demokratų narys Edmundas Pupinis, Seimo nariu iÅ¡rinktas Utenos rinkimų apygardoje.
E.Pupinis gimė 1964 metais Ignalinos rajono Velūnų kaime.1987 m. jis baigė Lietuvos žemės ūkio universitetą, kur įgijo inžinieriaus dėstytojo specialybę. 1997 m. Lietuvos žemės ūkio universitete jis baigė magistrantūra. Dirbo dėstytoju Utenos žemės ūkio mokykloje, šios mokyklos praktinio mokymo vadovu, Utenos rajono meru.

ManyÄ?iau, kaimo bendruomenÄ—s turÄ—tų bÅ«ti tos grandys, kurios solidariai dalyvautų sprendžiant tam tikras problemas. Viena jų – socialinÄ—s. Å iuo metu Lietuvoje yra įvairių bendruomenių, susiformavusių ir teritoriniu, ir religiniu, ir kitais principais. Jų veikla skirtinga. Pavyzdžiui, tikinÄ?iųjų bendruomenÄ—s jau seniai iÅ¡ valstybÄ—s yra paÄ—musios dalį socialinÄ—s naÅ¡tos. ManyÄ?iau, kad prie socialinių problemų turÄ—tų prisidÄ—ti ir teritoriniu principu susiformavusios bendruomenÄ—s. Nesakau, kad ta veikla neturÄ—tų bÅ«ti finansuojama. ValstybÄ—, bendruomenÄ—ms perduodama tam tikras funkcijas, turÄ—tų skirti ir lÄ—Å¡as joms vykdyti, nes visada kur kas brangiau kainuoja, kai tai daro valstybinis sektorius“, – mano Kaimo reikalų komiteto pirmininkas.
Jo manymu, kaimo bendruomenės turėtų aktyviau dalyvauti teikiant įvairias socialines išmokas. „Žinome, kad dažnai jomis nepasiekiamas norimas rezultatas. Tam tikrose šeimose vaikams teikiama parama, bet gana dažnai tie pinigai panaudojami netinkamai. Kas kitas, jei ne kaimo bendruomenė, gali geriausiai pastebėti, kas vyksta vienoje ar kitoje šeimoje. Jei bendruomenė tam pradės skirti dėmesį, situacija akivaizdžiai pasikeis, – svarsto Kaimo reikalų komiteto pirmininkas. – Ir bendruomenių senelių namai galėtų atsirasti. Geras pavyzdys yra senelių namai Utenos rajone. Kontrolieriai dažnai stebėdavosi, kodėl tokia maža pragyvenimo kaina. Ogi todėl, kad savo žmonėmis rūpinasi bendruomenė. Kas bulvių, kas daržovių, kas kitokių produktų atveža. Toks rūpestis – sveikintinas dalykas.“
E.Pupinio manymu, kaimo bendruomenÄ—ms reikÄ—tų perduoti ir kultÅ«rinio gyvenimo organizavimÄ…, nes dabar neretai pinigai iÅ¡leidžiami projektų, kurie reikalingi tik paukÅ¡Ä?iukui padÄ—ti, vykdymui.
„Yra bendruomenių, susikÅ«rusių partiniu principu. PaprasÄ?iausiai, jos pakliuvo ne į tas rankas ir kai kurie politikai bendruomenes siekÄ— panaudoti kaip savo atramos taÅ¡kÄ… tolimesnei politinei veiklai. Niekas nesako, tegul tokios bendruomenÄ—s gyvuoja, tegul konkuruoja, nes tai laikinas dalykas. StiprÄ—jant demokratijai bendruomenes savo naudai bandantys pajungti politikai bus iÅ¡stumti. Savivaldos įstatymas numato bendruomenių dalyvavimÄ… valdyme atstovavimo teise teritoriniu principu. Bus renkami konkreÄ?ių teritorijų seniÅ«naiÄ?iai, turintys visos bendruomenÄ—s mandatÄ…. Å is dokumentas suteikia balsÄ… skiriant seniÅ«nÄ…. Planuojama dalį lėšų skirti tiesiogiai seniÅ«nijoms, tad jos kartu su bendruomene turÄ—s apsisprÄ™sti, kiek pinigų skirti kultÅ«rai, socialiniams poreikiams, vieÅ¡osioms erdvÄ—ms tvarkyti“, – apie numatomus pokyÄ?ius kalba Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Edmundas Pupinis.
Be to, Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininko nuomone, geriau būtų, jei bendruomenės kurtųsi teritoriniu principu, neakcentuojant narystės – gyvena žmogus toje teritorijoje, vadinasi, jis yra ir tos bendruomenės narys.
E.Pupinis pastebi, kad bÅ«tina skatinti bendruomenÄ—s aktyvumÄ…, nes labai dažnai visa veikla gula ant vieno pirmininko peÄ?ių. Tuomet ir iÅ¡laidų iÅ¡ Å¡eimos biudžeto bendruomenÄ—s pirmininkas turÄ—tų mažiau. Jos iÅ¡sidalintų visiems nariams. „Žinoma, nematau nieko blogo, jei iÅ¡laidos, atsiradusios organizuojant bendruomenÄ—s veiklÄ…, bÅ«tų kompensuojamos iÅ¡ biudžeto. Už darbÄ… žmogus turi gauti paskatinimÄ…. SavivaldybÄ—s, suprantanÄ?ios kaimo bendruomenių svarbÄ…, skiria lėšų bÅ«tiniausioms iÅ¡laidoms“, – sako E.Pupinis
Nemaža dalis Lietuvos kaimo bendruomenių rastų bÅ«dų pajamoms gauti, taÄ?iau nuo finansinių operacijų jas atbaido griežti buhalterinÄ—s apskaitos reikalavimai, su kuriais susidoroti pajÄ—gus profesionalus buhalteris. TaÄ?iau specialistui samdyti bendruomenÄ—s neturi pinigų. „Pas mus daug kur perlenkiama lazda su perdÄ—tais reikalavimais. IÅ¡Ä—jus iÅ¡ komandinÄ—s sistemos, vis dar iÅ¡ visų pusių bandoma apsidrausti, nes nepasitikima žmogumi. YpaÄ? nepasitiki tie, kurie aukÅ¡tai sÄ—di. Ne iÅ¡ vieno tenka iÅ¡girsti: girdi, duosime pinigus, iÅ¡vogs. TaÄ?iau joks valstybÄ—s finansuojamas kontrolÄ—s mechanizmas nÄ—ra tiek efektyvus, kiek bendruomenÄ—s kontrolÄ—. Ten neužtenka suraÅ¡yti ataskaitÄ…, pagal kuriÄ… organizacijos veiklÄ… vertina kontrolieriai. Ataskaitos suraÅ¡ymas nÄ—ra kontrolÄ—. Bendruomenei reikia atsiskaityti už kiekvienÄ… centÄ…, aiÅ¡kiai įrodant, kur ir kaip jis buvo panaudotas, nes bendruomenÄ— mato ir vertina visÄ… veiklÄ…. TodÄ—l bÅ«tina pasitikÄ—ti žmogumi“, – pabrėžia Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Edmundas Pupinis.

GenovaitÄ— PaulikaitÄ—