Edmundas Pupinis
Straipsniai Biografija Galerija Video Archyvas
Straipsniai

Žemės ūkio institucijų vienu mostelėjimu nepertvarkysi (2009-04-30)

Kaip padidinti žemdirbių savivaldą? Apie tai kalbėti galima ilgai ir nenuobodžiai, sulaukti ne vienos kritikos strėlės. Jas atremti galima siūlant ir įgyvendinant konkre?ius sprendimus, leisian?ius pertvarkyti žemės ūkio institucijas taip, kad žemdirbiai turėtų daugiau savivaldos ir galėtų savarankiškiau tvarkytis savo kieme.

 

Žemės ūkio rūmams - daugiau funkcijų

 

Seimo Kaimo reikalų komiteto (KRK) posėdyje, įvykusiame balandžio 29 d., išklausėme Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) informaciją dėl žemės ūkio institucijų valdymo tobulinimo. ŽŪM šiuo metu yra 21 įvairaus pobūdžio įstaiga. Tad šiuo metu peržiūrimos jų funkcijos, rengiami pasiūlymai dėl jų pertvarkos. Bus pertvarkoma ir pati ŽŪM, peržiūrimos atskirų departamentų funkcijos. Šiam tikslui yra paskelbtas audito konkursas, pirmąsias jo išvadas numatoma gauti šių metų birželio mėnesį. Auditas turi būti atliktas iki spalio mėnesio. Tai svarbūs darbai, be kurių neįmanoma garantuoti žemdirbių savivaldos savarankiškumo ir kurie pirmiausia reikalingi būtent žemdirbiams.

 

Prieš dvi savaites, balandžio 15 d., KRK išvažiuojamajame posėdyje Lietuvos žemės ūkio rūmuose (ŽŪR) buvo aptartos žemdirbių savivaldos valdymo ir veiklos tobulinimo perspektyvos. Šiame posėdyje ir buvo įvertinta tai, kad Vyriausybės programoje numatyta didinti žemdirbių savivaldos savarankiškumą, dalį funkcijų iš valstybės institucijų perduodant ŽŪR. Tuomet buvo išklausyti Rūmų vadovybės pasiūlymai, kokias valdymo funkcijas jie galėtų perimti.

 

Ką tik įvykusiame KRK posėdyje žemės ūkio viceministras Aušrys Macijauskas informavo, kad jau išnagrinėtos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) darbo funkcijos. Atsižvelgiant į tai, Vyriausybės programoje numatyta prie Vyriausybės neturėti Vyriausybės veiklos organizavimui nebūdingų funkcijų. Todėl pasiūlyta šią tarnybą priskirti ŽŪM pavaldumui. Kartu numatyta dalį dubliuojan?ių funkcijų perimti iš kitų tarnybų ir perduoti VMVT (gyvulių produktyvumo ir veislininkystės, žuvivaisos tyrimų centro, kontrolės funkcijas ir pan.). Tokiu būdu bus galima efektyviau organizuoti darbą ir kartu sumažinti valstybės lėšas, skiriamas šioms funkcijoms vykdyti. Taip pat yra nuspręsta, jog tikslinga sujungti Valstybinę augalų apsaugos ir Valstybinę sėklų ir grūdų tarnybas bei Valstybinį augalų veislių tyrimo centrą į vieną valstybinę Augalininkystės tarnybą prie ŽŪM.

 

Iki šių metų liepos 1 dienos turi būti parengti dokumentai Valstybinio žemės fondo (VŽF) įkūrimui. Šis fondas turėtų perimti Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM funkcijas bei dalį žemės tvarkymo funkcijų, vykdomų apskrityse. Fondas turėtų valstybės patikėtinio teises tvarkant valstybinę žemę, galėtų ją supirkti, parduoti ar nuomoti. Savivaldybėms būtų patikėta tvirtinti teritorijų planavimo dokumentus, priimti sprendimus dėl žemės paskirties keitimo ir servitutų nustatymo. Dar teks spręsti klausimus dėl žemės naudojimo kontrolės ir numatyti kontrolės instituciją.

 

Posėdžio metu buvo aptarti siūlymai perkelti Žuvininkystės departamentą iš Vilniaus į Klaipėdą. Šie siūlymai KRK sulaukė daug dėmesio, kadangi tikslinga būtų sustiprinti Klaipėdoje esantį padalinį, ta?iau kai kurias žuvininkystės reguliavimo funkcijas vertėtų palikti prie ŽŪM.

 

 

 

Efektyvesnis darbo organizavimas - nauda visiems

 

 

 

Išanalizavę valdymo funkcijų perdavimo galimybes ŽŪR galime akcentuoti: tam turi tinkamai pasiruoši ir patys ŽŪR. Numatytas demokratiškesnis atstovavimo žemdirbiams Rūmuose modelis, įvedant savarankiškus, nepriklausomus vien nuo Valstybės biudžeto, ŽŪR finansavimo principus. Taip pat manome, kad ŽŪR galima pavesti kai kuriuos gyvulių produktyvumo kontrolės, veislininkystės reikalus, kitas funkcijas.

 

Komitetas pažymėjo, kad šis darbas jau pradėtas ŽŪM ir kitose valstybės institucijose. Nagrinėjamos funkcijos, kurias būtų galima perduoti, ir paslaugos, kurios būtų perkamos viešo konkurso būdu. Skubotų sprendimų negalime daryti, reikia atlikti galiojan?ių ir rengiamų teisės aktų analizę, suderinti visus siūlymus bei pastabas su visuomeninėmis organizacijomis ir valstybinėmis institucijomis. Pagal Vyriausybės darbų programą, visus šiuos darbus ŽŪM turi užbaigti 2010 metų ketvirtame ketvirtyje. Priimsime tik tinkamus sprendimus, nes ši žemės ūkio institucijų pertvarka pirmiausia turi būti naudinga žemdirbiams.

 

 

 

Edmundas PUPINIS
Lietuvos Respublikos Seimo
Kaimo reikalų komiteto pirmininkas

 [Spausdinti] [Grįžti]

Socialiniuose tinkluose
Leidiniai

Nuotraukų albumas


[Daugiau]

Kontaktai

Edmundas Pupinis
Tel.: +37069842158
El.paštas.: edmundas.pupinis@lrs.lt
Edmundas Pupinis - TS LKD 2019