Edmundas Pupinis
Straipsniai Biografija Galerija Video Archyvas
Straipsniai

Pieno gamintojai turės galimybę parduoti pieną prekybos įmonėse (2009-04-30)
Pastaruoju metu dažnai keliamos aktualios problemos, susijusios su šviežio pieno pardavimu prekybos tinkluose. Pritariu siekiui pateikti skaitytojams ir vartotojams šios problemos svarbą ir nagrinėti tokios prekybos formos galimybes bei prognozuoti jos plėtrą. Ta?iau nesutinku su kai kurių apžvalgininkų daroma išvada, kad tai viešųjų ryšių akcija. Ūkininkai iš tiesų turės galimybę parduoti pieną prekybos įmonėse. Apie tai pakalbėsiu šiek tiek pla?iau.

Dėmesys sava produkcija prekiaujantiems ūkininkams

Iki šiol ūkininkai galėjo parduoti tiesiogiai vartotojams tik labai nedidelę savo išaugintų ar pagamintų produktų dalį. Vyravo sistema, kai net vaisiai ir daržovės iš Lietuvos ūkininkų buvo perkami per tarpininkus, o didžiausia produkcijos dalis - per perdirbimo įmones.

Vyriausybės 2008 m.-2012 m. programoje numatyta remti alternatyvių prekybos žemės ūkio ir maisto produktais vietų kūrimą, skatinti tiesioginius pardavimus iš ūkių. Kartu siekiama, kad vidaus rinka būtų aprūpinama geros kokybės ir sveikais maisto produktais. Šiems tikslams įgyvendinti jau atliktas nemažas darbas: maksimaliai supaprastinti reikalavimai ūkininkams, prekiaujantiems savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais, bei sugriežtinti mėsos, pieno, daržovių, vaisių, uogų ženklinimo ir kilmės reikalavimai; Žemės ūkio ministerijos ir Lietuvos savivaldybių asociacijos pastangomis rezervuojamos prekybos vietos turgavietėse Lietuvoje užaugintai ir pagamintai produkcijai parduoti, tikslinamos turgavie?ių taisyklės ir pan.

Patikimas produktas - patikimas pirkėjas

Įgyvendinamos kitos svarbios priemonės, kurios sudaro galimybę ūkininkams pieną parduoti viešajam sektoriui, t. y. tiesiogiai mokykloms, globos namams ir kitoms įstaigoms. Per palyginti trumpą laiką, pasinaudojant Europos Sąjungos parama, kai kurie ūkininkai pradėjo pieną perdirbti tiesiog ūkiuose ir jį pardavinėti ūkininkų turgeliuose. Dabar bandoma įgyvendinti kitą pieno ir jo produktų realizavimo etapą - prekybą parduotuvėse ir prekybos tinkluose. Svarbiausia sąlyga - užtikrinti aukštą pieno ir jo produktų kokybę, kad vartotojas ja pasitikėtų. Jei vartotojas pamėgs tiesiai iš ūkio patiektą šviežią pieną ar jo produktus, tai ir ūkininkai turės savą patikimą pirkėją. O ir pats pieno gamintojas, žinodamas tiesioginiam pardavimui keliamus veterinarinius sanitarinius reikalavimus, prekybininkų siūlomą kainą ir sąlygas, atsiskaitymo terminus, įvertinęs savo pagaminto pieno kiekį, išpilstymo, pakavimo galimybes, transportavimo kaštus, apskai?iuos ir įvertins tokio verslo perspektyvą. Svarbiausia tai, kad jis turės galimybę parduoti pieną prekybos įmonėse.

Konkreti nauda

Noriu pažymėti, kad ir prekybos įmonių vadovai, pastaruoju metu, geranoriškai nusiteikę ūkininkų atžvilgiu. Jie linkę priimti ir prekiauti ūkininkų produkcija ir jiems nuomoti parduotuvėse ar parduotuvių aikštelėse prekybos vietas. Spaudoje paskelbti konkre?ių prekybos tinklų atstovų, atsakingų už tiesioginį pieno pardavimą, kontaktiniai duomenys, ūkininkai į juos gali kreiptis dėl konkre?ios informacijos.

Suprantama, kad pagrindinė pieno realizacija vyksta ir vyks per pieno perdirbimo įmones, kurios eksportuoja daugiau kaip pusę Lietuvoje pagaminamo pieno, jį perdirbusios į įvairius pieno produktus. Europos ir viso pasaulio šalyse daugiau kaip metus besitęsianti pieno krizė gerokai sumažino pieno produktų, o kartu ir žaliavinio pieno supirkimo kainas. Vyriausybė supranta susidariusią grėsmingą padėtį pieno sektoriuje, ieško galimybių jį paremti ir priėmė sprendimą skirti 106 mln. litų mokėti žemdirbiams 2009 metais tiesioginėms išmokoms už kvotinį pieną. ES lygiu pasiekta, kad atnaujintos eksporto subsidijos pieno produktams.

Tikimės, kad visi šie žingsniai, įgalinantys perdirbti pieną tiesiogiai ūkiuose, finansinė parama pieno ūkio sektoriui, galimybė parduoti pieną ir pieno produktus turgeliuose, mugėse, o pastaruoju metu ir prekybos centruose, ilgainiui peraugs į spartesnį žemdirbių norą kooperuotis, tuomet didės perdirbamo pieno kiekiai kooperatinėse įmonėse ir atsiras daug didesnės galimybės jo realizacijai.

Edmundas PUPINIS
Lietuvos Respublikos Seimo
Kaimo reikalų komiteto pirmininkas

[Spausdinti] [Grįžti]

Socialiniuose tinkluose
Leidiniai

Nuotraukų albumas


[Daugiau]

Kontaktai

Edmundas Pupinis
Tel.: +37069842158
El.paštas.: edmundas.pupinis@lrs.lt
Edmundas Pupinis - TS LKD 2019