Edmundas Pupinis
Straipsniai Biografija Galerija Video Archyvas
Straipsniai

Ataskaita - ne savigyros tirada. Seimo narys ją privalo pateikti rinkėjams ("Utenis", 2008-10-23)
(Atsakymas į užsakomąjį straipsnį. M. Petrauskienės interviu, straipsnį Savigyra - prastas politikos tonas, 2008 10 21 dienos laikraštyje Utenis Nr.118).

Tenka tik stebėtis, kad Seimo narė Milda Petrauskienė mano reguliarias ataskaitas rinkėjams vadina „savigyros tirada“. Aš kaip tik noriu pastebėti, kad neteko matyti Seimo narės pateiktos nė vienos ataskaitos. Na, nebent ataskaita galėtume pavadinti priešrinkiminį nuosavų nuotraukų albumėlį. Todėl primenu gerbiamai Seimo narei, ką sako Seimo nario veiklą reglamentuojan?io įstatymo, LR Seimo statuto 12 straipsnio 1 dalis: „Seimo narys turi nuolat susitikinėti su rinkėjais ir juos informuoti apie savo veiklą.

Valstybės investicijos, kurias savo straipsnyje taip akcentuoja gerb. M. Petrauskienė, tai tik maža parlamentaro veiklos dalis, kuri realizuojama per Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą. Tai matyti ir mano kasmetinėse ataskaitose, kuriose tik keliais sakiniais ir pateikiau rinkėjams informaciją, kokiems investiciniams projektams esu teikęs pasiūlymus ir kokiems Seimas yra pritaręs. Pateikti ataskaitų už Seimo narę M. Petrauskienę, informuoti, kokiems projektams ji teikė pasiūlymus, ar ką Seime parlamentarė veikia, manau, tikrai neprivalau. Kaip ir minėjau, tai kiekvieno parlamentaro pareiga.
Vertėtų grįžti prie Valstybės investicijų programos. Galiu drąsiai pasakyti, kad visus savo teiktus projektus dėl investicijų Utenoje galiu patvirtinti dokumentaliai ir, esant reikalui, atviroje diskusijoje. Tą patį galiu pasakyti ir apie 250 000 Lt straipsnyje minimos Užpalių gimnazijos langams pakeisti, nors tai nėra mokykla, kurią aš baigiau. Viešose kalbose daugelį kartų esu sakęs, kad mokyklos renovacija trunka ketverius metus, o Užpalių gimnazijoje tris metus užtruko vien langų pakeitimas, tai tikrai nėra racionalus sprendimas. Todėl darbinio apsilankymo Užpaliuose metu aš apsilankiau ir Užpalių gimnazijoje, kur sužinojau, kad kitiems metams langų pakeitimui užbaigti iš Utenos savivaldybės biudžeto visai nebus skirta lėšų. Nors buvo smarkiai pavėluota, nes 2008 metų biudžeto projekto svarstymas komitete iš esmės buvo baigtas, ta?iau aš vienasmeniškai skubiai paruošiau pasiūlymą minėtam įstatymo projektui ir pateikiau svarstyti Biudžeto ir finansų komitetui, savaime suprantama, prieš tai kai kuriems komiteto nariams žodžiu paaiškinęs situaciją. Tiesiog kai kurių Biudžeto ir finansų komiteto narių prašiau dar vieniems metams nepalikti mokykloje tokios netvarkos ir numatyti biudžete lėšų. Beje, kad pateikiau siūlymą skirti finansavimą Užpalių gimnazijos langams pakeisti, taip pat ir A. Šapokos gimnazijos renovacijai užbaigti, o vėliau, kad lėšos yra skirtos, informavau savivaldybės administracijos direktorių J. Slapšinską, kuris nepasakė, kaip Jūs, gerbiama kolege, kad ?ia ,,savigyros tirada“, o nuoširdžiai man padėkojo už rūpestį. Tą patį galė?iau pasakyti ir apie apskrities ligoninei atnaujinti skirtą papildomą finansavimą, dėl kurio teko rūpintis. Savaime suprantama, nuoširdžiai džiaugiuosi, kad ir Jūs nelikote nuošalyje ir, kiek teko skaityti spaudoje, prieš rinkimus į ligoninę pradėjote vežti ministrus. Tikėsimės, kad ir iš to bus naudos, ir ne tik rinkiminės.
Prisiminkime Utenos daugiafunkcinio sporto komplekso statybas. Jūs vėlgi rašote, švelniai tariant, ne visai tiesą: ,,Utenos konservatoriai plakė vietos socialdemokratus priekaištais, jog miestui nereikalingas ištaigus statinys...“. Noriu priminti, kad mums nepatiko ne ištaigus statinys, o tai, kad Utenos daugiafunkcinio statybos kaina už vieną kvadratinį metrą vos ne du kartus didesnė negu Panevėžio su dvira?ių treku, ir dar labai nepatiko, kad rangos konkurso sąlygos buvo surašytos taip, kad generalinio rangovo konkursą laimėjo ir statybas vykdo ne Utenos statybininkai, dėl to savivaldybės biudžetas prarado daug lėšų, ir dar kai kas nepatiko, ta?iau tais dalykais domėtis, manau, jau kitų institucijų veiklos sfera. Jūsų žiniai, kai teikiau siūlymus, kad daugiafunkcinio komplekso statyba būtų įtraukta į 2006-2008 metų investicijų programą, buvo sakoma, kad kompleksas kainuos 11 mln. Po konkurso pasirodė, kad paklaida išėjo didesnė negu 3 kartai.
Su vienu sakiniu, kad: ,,Investicijos taip paprastai, prie mikrofono atsistojus Seimo posėdžių salėje, į delnus nekrenta“, tikrai galė?iau visiškai sutikti. Ta?iau, ko gero, ir šį sakinį mes suprantame skirtingai. Aš manau, svarbiausia visame šitame ,,lėšų gavime“ ir investicijų pritraukime neužmiršti, kad mes viso labo tik skirstytojai, kuriems skirstymą patikėjo mūsų rinkėjai deleguodami mus į Seimą. Mes skirstome mūsų rinkėjų uždirbtus ir į biudžetą suneštus pinigus, todėl tas lėšas privalome naudoti racionaliai ir dėl visų lėšų, kurias siūlom vienur ar kitur skirti, privalome atsiskaityti savo rinkėjams. Tai, beje, aš ir darau ir nesiruošiu dėl to kuklintis vien todėl, kad kažkam nepasirodytų, jog aš giriuosi.

Pagarbai
Edmundas Pupinis, Seimo narys


[Spausdinti] [Grįžti]

Socialiniuose tinkluose
Leidiniai

Nuotraukų albumas


[Daugiau]

Kontaktai

Edmundas Pupinis
Tel.: +37069842158
El.paštas.: edmundas.pupinis@lrs.lt
Edmundas Pupinis - TS LKD 2019