Edmundas Pupinis
Straipsniai Biografija Galerija Video Archyvas
Straipsniai

Sausio 13-oji - diena priklausanti nenugalėtai Lietuvai
Ir vėl Sausio 13-oji. 1991 metais šią dieną įvyko masinis taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų Sąjungos vadovybės bandymui jėga paimti į savo rankas Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamentą ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus

Nusikaltimo vykdyti atvyko specialiai parengta, sunkiąja karine technika ginkluota desantininkų grupė. Prie televizijos bokšto Vilniuje per 600 taikių ir neginkluotų žmonių buvo sužeista, žuvo 14. Televizijos bokštas buvo užimtas, tačiau planų pulti Parlamentą kariškiai atsisakė. Nors užgrobti kai kuriuos objektus ir pavyko, galutiniai operacijos tikslai nebuvo pasiekti ir gana greitai Sovietų armijai teko iš užimtų objektų pasitraukti...

Gana paprastai skambantys faktai krauju įrašyti į daugybės žmonių gyvenimo istorijas. Juk Lietuva tai mes. Neįmanoma suskaičiuoti, kiek gyvenimų tankų vikšrai sutraiškė ir automatų kulkos pervėrė. Juk visi 14 Laisvės gynėjų turėjo ne po vieną artimą ir brangų, mylimą žmogų. Ir skaudėjo visai Lietuvai. Tebeskauda ir dabar. Visos aukos mūsų tautos istorijoje tik augina likusiųjų ir ateinančiųjų pareigą Tėvynei. Pareiga ir atsakomybė susideda iš tiek daug dalykų. Pareiga likti ir nebėgti, pareiga nesiskųsti ir dirbti, pareiga domėtis politika ir tinkamai balsuoti, pareiga dalintis atsakomybe, pareiga grįžti ir pradėti iš naujo... O svarbiausia pareiga - tiesiog TIKĖTI Lietuva.

Kai keliame klausimą, ar kokia nors auka dėl Lietuvos buvo prasminga, keliame grėsmę tikėjimui ir vilčiai. O be šių dviejų dalykų neturėtume jėgų kurti Lietuvos sau ir savo vaikams. Ir liūdna, ir laiminga Sausio 13-oji. Ši diena priklauso nenugalėtai Lietuvai. Niekada nebūsime dideli ir galingi tiesiogine prasme. Nei ginklai, nei milijoninės armijos nėra mūsų jėga ir stiprybė. Mūsų jėga ir stiprybė ne iš šio, ne iš jėgos, pasaulio, todėl pasaulio didieji sutrinka, kai jų taip lengvai suprantami dėsniai neveikia, agresija neduoda norimų rezultatų. Išlaikyti savo tautos nepalaužiamą dvasią ir beginklę jėgą irgi nelengva užduotis ateičiai. Sušilkime, stiprinkimės prie Sausio 13-osios laužų.

Tegul jie dega amžinai. Nors sausį ant Lietuvos vis sninga ir sninga, ji visa pakelia, ji kantri, maloninga, nesididžiuoja ir neišpuiksta, nepasiduoda piktumui, neieško sau naudos. Tinka visos charakteristikos iš apaštalo Pauliaus himno meilei. Tokia Lietuva mums buvo tą sausio naktį. Ta pati ji ir dabar. Edmundas Pupinis Seimo narys


[Spausdinti] [Grįžti]

Socialiniuose tinkluose
Leidiniai

Nuotraukų albumas


[Daugiau]

Kontaktai

Edmundas Pupinis
Tel.: +37069842158
El.paštas.: edmundas.pupinis@lrs.lt
Edmundas Pupinis - TS LKD 2019