Edmundas Pupinis
Straipsniai Biografija Galerija Video Archyvas
Straipsniai

Utenos meras rado išeitį. Už ,,politinius blizgučius“ mokės vaikai

Utenos savivaldybė toliau grimzta į skolas. Paskutinis posėdis parodė, kad meras pradeda prarasti psichologinę pusiausvyrą, ir tai jau tampa gana pavojingu reiškiniu siekiant Utenoje išlaikyti demokratinius valdymo principus. Tarybos posėdyje meras bandė visus tramdyti pakeltu tonu, o po vieno iš balsavimų tyčiojosi iš kolegų, neva išsigandusių į posėdį atėjusių ,,kelių moterėlių".Dabar apie viską iš eilės. Pirmiausia, vienas iš praėjusiame tarybos posėdyje patvirtinto 2014 metų Utenos savivaldybės biudžeto išskirtinių bruožų tas, kad biudžetui subalansuoti pritrūko 7,5 mln. Lt. Priemonės tokiai biudžeto skylei ,,užlopyti" taip pat gana primityvios. Didžioji biudžeto trūkumo dalis, net apie 6.5 mln. Lt, bus padengta vėl iš banko skolintomis lėšomis. Tenka pažymėti, kad pirmą kartą Utenos savivaldybė skolinsis lėšų skoloms atiduoti, o skolos pasiekė maksimalaus įstatymu dar leidžiamo skolinimosi limito ribą. Dar vienas išskirtinis šio biudžeto subalansavimo bruožas tai, kad jį bus stengiamasi subalansuoti vaikų sąskaita. Rajono tarybos posėdžio metu mero kelis kartus pakartotas cinizmu dvelkiantis šūkis ,,grąžinkime vaikus tėvams" reiškia ne ką kita, kaip - mažinsime paramą tėvams. Po tokių išsakytų minčių pradedi abejoti mero socialdemokratine politine orientacija. Juk tikrai ne socialdemokratinis požiūris mažinti paramą. Tuo tarpu už vaikų maitinimą ikimokyklinėse ugdymo grupėse, nepriklausomai nuo lankytų dienų, net 30 procentų, t.y. nuo 25 iki 37 Lt per mėnesį, nuspręsta padidinti atlyginimo dalį maisto gamybos kaštams padengti. Net 20 procentų nuspręsta mokyklose padidinti teikiamos maitinimo paslaugos kainą mokiniams, skaičiuojant patiekalams sunaudotų maisto produktų kainą ir dalines maisto gamybos išlaidas. Gaila, kad tokiam ,,grąžinimo tėvams" procesui pritarė ne tik socialdemokratai, bet ir Darbo, Tvarkos ir teisingumo ir kitų valdančiųjų partijų atstovai. Maitinimo pabranginimo klausimai buvo ,,stumiamiʻʻ kartu su ruošiamu sprendimu dėl maitinimo paslaugos ugdymo įstaigoms privatizavimo. Ir tik į diskusijas aktyviai įsijungus rajono tarybos opozicijai ir tėvų komiteto atstovams, daugumos nuomonė susvyravo ir sprendimui ruošti sąlygas vaikų maitinimo paslaugos privatizavimui, ,,subyrėjus" daugumai, nebuvo pritarta. Gal ir galima būtų patikėti, kad meras, nors ir vaikų sąskaita, bet nori gelbėti praskolintą rajono biudžetą, tačiau kaip tada pateisinti kitas biudžeto išlaidų eilutes, kur dosniai didinamos išlaidos. Net 654 tūkstančiais litų bus didinamos savivaldybės administracijos veiklos išlaidos, kurių didžiąją dalį sudarys lėšos, skirtos atlyginimams, taip pat ir vadovų, didinti. Net 85 tūkstančiai litų 2014 metais bus skiriama reprezentacinėms išlaidoms, per 100 tūkstančių litų, kaip ir kasmet, skiriama informacijos sklaidai, o tiksliau, apmokėti už savigyrą pačios savivaldybės leidžiamame abejotino teisėtumo leidinyje. Vaikų maitinimo branginimo ir maitinimo privatizavimo kontekste tenka priminti ir kitas, manau, diskusijos vertas išlaidas - tai, vos ne 1 milijoną litų, įskaitanant ir mokesčio lengvatas taikomomas krepšinio komandą remiančioms įmonėms, kainuojančią savivaldybės paramą krepšinio komandai, 200 tūkstančių litų skirimą paramą komplektuojamai futbolo komandai, apie 100 tūkstančių kasmet kainuojančias fontano eksploatavimo išlaidas, 100 tūkstančių litų kainavusį mero pasivažinėjimą į Kiniją abejotinos reikšmės prizo parsivežti ir t.t.

Gaila, bet biudžeto ,,lopymas" branginant paslaugas vien vaikų maitinimo sąskaita tarybos posėdyje nesibaigė. Valdantieji dar nusprendė didinti vaikams mokestį už būrelius, ženkliai padidinti autobusų bilietų kainas, taip Utenos autobusų parko problemas ,,užmetė" ant žmonių pečių. Tenka tik priminti, kad Utenos savivaldybė Utenos autobusų parkui už lengvatinį keleivių vežimą per kelerius metus nėra sumokėjusi apie 1,3 mln. Lt. Manau, kad toks savivaldybės įmonės ,,marinimas" ateityje sukurs negrįžtamas pasekmes, reikalaujančias skelbti įmonės bankrotą ir privatizavimą. O gal to ir siekiama? Tik gaila, kad prieš tai svarstoma galimybė ,,prasukti" dar vieną niekšybę, tiksliau, savivaldybės kabinetuose svarstoma, kaip į tą procesą įtraukti dar ir Utenos rajono mokykloms priklausančius ,,geltonuosius" autobusus. Manau, kad, jei bus ryžtamasi tokiam sprendimui, bus ne tik pablogintos moksleivių atvykimo į mokyklas sąlygos, bet galutinai išnykimui pasmerktos dar gyvuojančios kaimo mokyklos.

Tačiau tėvų komiteto aktyvi veikla teikia ir tam tikrų vilčių, kad galų gale pilietinio judėjimo pagrindu Utenoje atsirado pakankamai rimta jėga. Gaila, kad kol kas tai bene vienintelis rimtesnis pilietinis susivienijimas, ginantis savo teises. Manau, tik piliečių iniciatyva ir aktyvus dalyvavimas valdymo procese gali pažaboti Utenos valdžios polinkius į diktatūrą ir nevaldomą savivalę.

Edmundas Pupinis

Utenos rajono tarybos narys,

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija[Spausdinti] [Grįžti]

Socialiniuose tinkluose
Leidiniai

Nuotraukų albumas


[Daugiau]

Kontaktai

Edmundas Pupinis
Tel.: +37069842158
El.paštas.: edmundas.pupinis@lrs.lt
Edmundas Pupinis - TS LKD 2019