Edmundas Pupinis
Straipsniai Biografija Galerija Video Archyvas
Straipsniai

Edmundas Pupinis: įteisinus trumpalaikių paslaugų teikimo tvarką, ūkininkui nereikės apgaudinėti valstybės

Laikinojo įdarbinimo problema aktualiausia žemės ūkiui: žemdirbiams svarbi kiekviena valanda, siekiant per trumpą laiką atlikti svarbiausius sezoninius darbus, tinkamai sutvarkyti užaugintą derlių. Ta?iau galiojant dabartinei darbo santykių sistemai įstatymų pažeidėjais per prievartą dažnai tampa ir ūkininkai, ir jiems dirbantys.

 Palengvinimas ūkininkams ir darbuotojams

 Šią situaciją turėtų pakeisti naujai parengtas įstatymas, kurį dar šį rudenį siūlysime priimti Seimui. Egzistuojan?ioje darbo santykių sistemoje trūksta teisinio reglamentavimo būtent tokiais atvejais, kai darbuotojas samdomas labai trumpam laikotarpiui, konkretaus darbo atlikimui ar sezoniniam darbui.

Daugelis žmonių, vykstan?ių padirbėti vasaros atostogų metu užsienyje, yra išbandę gana paprastą laikinojo įdarbinimo procedūrą. Lietuvoje mes vis dar neperlipame per psichologinį barjerą, neva, bet koks įdarbinimo procedūros supaprastinimas ar darbo santykių liberalizavimas paskatins mokes?ių nemokėjimą ar darbuotojų išnaudojimą, ir žvalgomės, ką daryti, kai aiškiausiai matosi: būtina palengvinti paslaugų teikimo įteisinimą, tai bus naudinga ir ūkininkui, ir jo samdomam darbuotojui.

 Darbo santykius reglamentuojantys teisės aktai labai apsunkina ūkininkus priimant į darbą ir atleidžiant darbuotoją trumpalaikiams darbams. Suprantama, kad tokios įdarbinimo procedūros kaštai dideli, tad daugumas ūkininkių pasirenka kitą kelią - įdarbinami žmonės nelegaliai. Jie niekaip socialiai nedraudžiami, nelaimingo atsitikimo metu jie liktų, o dažnai taip ir nutinka, be pagalbos, kuri numatyta dirbantiems legaliai. Na, sakykite, kaip ūkininkas gali priimti į darbą daug žmonių, tarkim, pagal terminuotą sutartį, kai ne nuo jo priklauso, ar šie turės darbo? Žemės ūkyje daug kas priklauso nuo orų, gamtinių sąlygų, derliaus dydžio, Todėl nesupaprastinus įdarbinimo žemės ūkyje trumpalaikiams darbams procedūros iš esmės, net ir kilniausių norų turėdami, mes stumsime pa?ius žmones ir ūkininkus pažeidinėti įstatymus.

 Matydamas tam tikrą nesusikalbėjimą ir atskirų ministerijų delsimą, sudariau darbo grupę, su kuria šią vasarą buvome susirinkę jau kelis kartus. Džiaugiuosi, kad diskutuodami suradome pakankamai gerą sprendimą laikinam žmonių įdarbinimui žemės ūkyje. Naujame įstatyme numatoma tvarka skatins žmones laikinai įsidarbinti ir darbdavį priimti tokius žmones darbui. Kokia toji tvarka?

 Paslaugų kvitai: nedideli mokes?iai ir galimybė užsidirbti

 Pagrindiniai dalykai, kuriuos aptarėme darbo grupėje (joje buvo asocijuotų žemdirbių struktūrų atstovai, Žemės ūkio, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų atstovai) yra tai, kad darbdavys galės įdarbinti žmogų, išduodamas jam specialų paslaugų kvitą. Šiame kvite bus įrašomi darbuotojo vardas, pavardė, paslaugos atlikimo data, darbo turinys, paslaugų teikimo trukmė. Pradedant darbą, vienas paslaugų kvito egzempliorius iškart bus duodamas darbuotojui, paslaugos teikėjui. Pasibaigus darbui, vienas kvito egzempliorius atiteks paslaugų teikėjui, o vienas (paslaugų kvito šaknelė) liks ūkininkui. Po atlikto darbo, į paslaugų kvitą turės būti įrašomas paslaugų atlikimo trukmė ir paslaugų teikėjui priskai?iuotas atlygis. Apie paslaugų teikimo faktą, pagal Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatytą tvarką, ūkininkas privalė pateikti apibendrintą informaciją administruojan?iai institucijai ne vėliau kaip iki kito kalendorinio mėnesio 15 dienos.

 Nutarėme, jog pagal paslaugų kvitą žmogus galės dirbti ne daugiau 90 dienų, o vienam paslaugų gavėjui ne daugiau nei 60 dienų per metus. Taikant trumpalaikių paslaugų teikimo tvarką, vieno paslaugų teikėjo atlygis per visą paslaugų teikimo laikotarpį negalės viršyti 6 minimalių mėnesinių algų. Tai tikrai nemaža suma.

 Manau, kad toks sprendimas paskatins ūkininkus plėsti ūkininkavimą rankų darbo imlioms, perspektyvioms šakoms - ekologinei žemdirbystei, daržininkystei, vystant vaismedžių ūkius. Taip pat šis įstatymas paskatins daugelį žmonių papildomai užsidirbti, nes įstatymas leis dirbti ir savaitgaliais, kas ypa? palanku ir mokiniams, studentams.

 Svarbus klausimas - kokie mokes?iai numatyti? Po ilgų diskusijų sutarėme, kad paslaugų gavėjas į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą privalės pervesti 9 procentų privalomojo sveikatos draudimo įmoką. Jei Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas bus priimtas, jis galios tik žemės ūkio ir miškininkystės darbams pagal Vyriausybės patvirtintą darbų sąrašą.

 Rezultatai po dvejų metų

 Praėjusios sesijos pabaigoje buvo įregistruoti du įstatymo projektai - Darbo ?ekio ir Paslaugų ?ekio, ta?iau jie dalinai prieštaravo vienas kitam, todėl ir buvo sudaryta darbo grupė įstatymui tobulinti.

 Žemės ūkis, kaip minėjau, ypatinga ūkio sritis, atliekami darbai po atviru dangumi, būdingas sezoniškumas, priklausomai nuo metų laikų, auginamų augalų rūšių ir t.t. Todėl pasitelkti šiems darbams neturin?ius nuolatinio darbo ar norin?ius užsidirbti papildomai - geriausia išeitis. Šiuo įstatymu ūkininkams sudarysime sąlygas legaliai samdyti žmones, kas sunkiai sekėsi iki šiol. Ir, aišku, galima bus išvengti apgavys?ių, nes numatoma administravimo ir mokes?ių sistema palanki ir vienai, ir kitai pusei.

 Edmundas Pupinis yra Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikš?ionių demokratų narys, Kaimo reikalų komiteto pirmininkas

 

 

 [Spausdinti] [Grįžti]

Socialiniuose tinkluose
Leidiniai

Nuotraukų albumas


[Daugiau]

Kontaktai

Edmundas Pupinis
Tel.: +37069842158
El.paštas.: edmundas.pupinis@lrs.lt
Edmundas Pupinis - TS LKD 2019