Edmundas Pupinis
Straipsniai Biografija Galerija Video Archyvas
Straipsniai

Pokalbis su Edmundu Pupiniu: Vertybės ir tradicijos – tai, kas stiprina mus ir valstybę

 
Savo pasisakymuose jūs visada akcentuojate, kad vertybės ir tradicijos stiprina mūsų valstybę, ta?iau politikai dažnai aktyvesni tampa prieš rinkimus. Juk ne veltui sako, kad priešrinkiminis laikotarpis - koncertų metas. Asmeniškai nelabai mėgstu savo veiklą koncentruoti į priešrinkiminį laikotarpį. Manau, kad kur kas vertingiau savo veiklą orientuoti ne į momentinį efektą, ką, beje, mėgsta daryti nemaža dalis politikų, o į nuolatinę veiklą, siekiant kur kas prasmingesnių tikslų. Puikiai suprantu, kad nuolatinės ir tradicija tampan?ios visuomeninės veiklos organizavimas kur kas sudėtingesnis ir daugiau pastangų reikalaujantis procesas negu priešrinkiminio efekto siekimas. Ta?iau džiugu, kad Utenoje, organizuojant įvairias akcijas ir renginius, talkina gausus būrys visuomenininkų, kurie prisiima tam tikrą visuomenino gyvenimo organizavimo naštą socialinėje, kultūrinėje ar sportinėje veikloje. Pavyzdžiui, Utenos regiono bendruomenės fondas ir jo direktorė Jolita Umbrasienė kasmet Utenoje tradiciškai organizuoja filantropinius adventinius vakarus. Užpalių „Liūtų" - Lions klubas ir Utenos rajono tautodailininkų klubas „Svirnas" tradiciškai rengia kalėdinį aukcioną „Padėk sergan?iam...", Utenos rajono neįgaliųjų draugija ir jos pirmininkė Onutė Rastenienė jau daugelį metų organizuoja poezijos ir dainos festivalį ,,Tenegęsta saulė mūsų širdyse". Gausus būrys tradicinių renginių steigėjų ir organizatorių darbuojasi Utenos muzikos mokykloje. Viena iš jų Nijolė Gelgotienė, kasmet, lapkri?io mėnesį sukvie?ianti uteniškius į tradicinį respublikinį autorinių dainų festivalį ,,AVE VITA". Savaime suprantama, negalima nepaminėti ir Zitos Lukošiūnienės, organizuojan?ios jau dešimtmetį vykstan?io Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio. Paminėjau tik mažą dalį visuomenininkų, kurie savo iniciatyvumo ir pilietiškos pozicijos vedami, puoselėdami vertybes ir kurdami tradicijas, dalyvauja talkoje kuriant valstybę ir stiprinant mūsų visų vertybinį pamatą.

 

Prasidėjus metams, Utenoje šven?iant valstybines šventes, pakankamai dažnai girdime, kad vieno ar kito renginio steigėjas - Seimo narys Edmundas Pupinis. Kai kurie tradiciniai renginiai vyksta jau 16 metų, kuomet jūs tikrai nebuvote nei Seimo nariu, nei Utenos meru. Todėl natūralus klausimas - kas paskatino imtis visuomeninės veiklos?


Jeigu pastebėjote, tai dauguma renginių, prie kurių tenka vienaip ar kitaip prisidėti, susieti su Lietuvai ar Utenai svarbiomis datomis. Dar dirbant dėstytoju Utenos aukštesniojoje žemės ūkio ir maisto pramonės mokykloje, tekdavo nemažai bendrauti su sportuojan?iais moksleiviais, kadangi pats šiek tiek sportavau. Kažkaip, diskutuodami su savo auklėtiniais apie valstybines šventes, kalbėjomės, kaip geriau būtų jas švęsti. Kaip žinia, moksleiviai ne visuomet noriai sėdi iškilminguose posėdžiuose ir klauso jiems nuobodžių kalbų. Tuo metu ypatingai nesinorėjo ,,perlenkti lazdos", nes juk nesenai buvo praėję laikai, kuomet per prievartą mus varydavo į sales šlovinti ,,didžiosios šalies" - Sovietų sąjungos. Todėl norėjosi, kad jauni žmonės laisvoje šalyje galėtų patys rinktis, kaip ir kur švęsti. Galbūt tie, kam priimtina švęsti sportininkų bendruomenėse, švęstu sportuodami, kam labiau patinka muzikuoti, švęstų muzikuojan?ių bendruomenėse. Ypa? svarbu gerbti jaunų žmonių nuomones ir pomėgius. Svarbu, kad šventimo būdas būtų priimtinas jaunų žmonių širdžiai ir taip švęsdami jie papildytų Utenos ir kartu visos Lietuvos turiningai laiką leidžian?ių žmonių gretas. Kaip ir minėjote, prieš 16 metų kilo idėja organizuoti krepšinio varžybas, nes, kaip žinia, krepšinis Lietuvoje jau nuo seno buvo daugiau negu sportas. Ta?iau, kad tokioje krepšinio šventėje dalyvautų kuo daugiau žmonių, pasitarę su Sporto centro direktoriumi Alvydu Surgautu, nusprendėme pabandyti organizuoti dar tuo metu mažai kur Lietuvoje žaidžiamą gatvės krepšinio turnyrą. Savaime suprantama, kad organizuojant tokius renginius labai svarbu, kad būtų bendramin?ių. Man pasisekė, kad tokių Utenoje buvo ir yra tikrai nemažai. Be jau minėto Sporto centro direktoriaus Alvydo Surgauto ir jo kolektyvo, ten dirban?ių trenerių tikrai sunku būtų ką nors rimtesnio nuveikti. Kaip žinia, visada renginiui organizuoti reikalingi ir tam tikri materialiniai resursai. Ta?iau prisimenu pirmojo renginio organizavimą: tada, 1996 metais, būdamas jaunas mokytojas gavau teigiamą impulsą ir tikėjimą, kad pasaulyje daug neabejingų žmonių. Besilankydamas pas Utenos verslininkus: Utenos trikotažo tuometę direktorę Nijolę Dumbliauskienę, Utenos mėsos tuometį direktorių Gediminą Mališauską, gavau pritarimą, kad jie sutinka remti renginį prizams skirdami ten gaminamos produkcijos. Nors keitėsi minėtų įmonių savininkai ir vadovai, bet šios įmonės tradiciškai renginius remia jau 16 metų. Šiuo metu prie paramos prisideda ir kitos Utenos verslo įmonės. Prie šio turnyro finansavimo svariai prisideda ir Utenos savivaldybė.

Krepšinio turnyras 3X3 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos progai pažymėti organizuojamas kovo 11 dieną. Prieš gerą savaitę, Vasario 16 dieną, jau įvyko tradicinis, jau šeštasis, pilietinių dainų ir poezijos festivalis-konkursas ,,Volunge šauąžuole". Kaip gimė sumanymas organizuoti šį renginį?

Mintis organizuoti ,,Volungę", taip sutrumpintai festivalį vadina moksleivija, kilo prieš septynerius metus, kuomet Seime buvo svarstoma ir tvirtinama Ilgalaikė pilietinio ir tautinio ugdymo programa, kuria siekiama remiantis šiuolaikinėmis švietimo, kultūros, mokslo ir žiniasklaidos galimybėmis sukurti palankias sąlygas Lietuvos vaikų, jaunimo bei suaugusiųjų pilietiniam ir tautiniam ugdymuisi. Papras?iausiai galvojau, kaip prie šio proceso galė?iau prisidėti aš pats. Savaime suprantama, reikėjo surasti pagalbininkų, kurie padėtų šią idėją įgyvendinti. Kadangi visada žavėjausi Utenos muzikos mokyklos mokytojos Nijolės Gelgotienės organizuojamu festivaliu AVE VITA, nuėjau pas ją pasitarti. Taip ir gimė festivalis ,,Volunge šauk ąžuole". Deja, festivalio pavadinimo autorius taip pat ne aš. Taip festivalį pasiūlė pavadinti lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, humanitarinių mokslų magistrė iš Vilniaus Vaida Seliutienė. Pavadinimas tiko dar ir siekiant šiuo festivaliu pagerbti Lietuvos atgimimo poetą Justiną Marcinkevi?ių. Tiek šio, tiek Kovo 11 krepšinio turnyro logotipo autorė - Utenoje gerai žinoma dailininkė Aurina Paškevi?ienė. Vienu žodžiu, aplink esant tokiems žmonėms didžiausius kalnus galima nuversti.

Bet vasario 16 dieną Utenio aikštėje dalyvaujant renginyje ,,Aš myliu Lietuvą", jau antri metai jūs įteikiate trispalves Utenos šauliams. Savo kalboje taip pat sakėte, kad trispalvės įteikimas galėtų tapti gražia tradicija. Gal galėtumėte atskleisti šią idėją? 

Dar praėjusiais metais, prieš Vasario 16-ąją, mano biure Utenoje apsilankė Utenos apskrities šaulių 9-osios rinktinės vadė Asta Tidikienė, kuri išsakė problemą, kad Utenos šauliai dalyvauja daugelyje renginių, ta?iau turi tik kelias tautines vėliavas, o norėtų, kad eisenose būtų jų kur kas daugiau. Tada ir sutarėme, kad nupirksiu 10 vėliavų, o saugoti šauliams jas perduosiu Vasario 16-osios renginyje ,,Aš myliu Lietuvą", kurį jau antrus metus bendrai organizuoja Utenos apskrities šaulių rinktinė, Lietuvos moksleivių sąjungos Utenos mokinių savivaldos informavimo centras ir Utenos visuomeninių organizacijų sąjunga ,,Apskritasis stalas". Bediskutuodami toliau, sumanėme, kad labai gražu būtų, jei šauliai eisenoje neštų tiek vėliavų, kiek tuo metu bus Lietuvai metų nuo Nepriklausomybės atkūrimo dienos. Diskusijoje ir gimė mintis, kad ilgainiui vėliavos įteikimo ceremonija galėtų tapti tradicine. Todėl šiemet šauliams saugoti perdaviau dar 10 vėliavų, o ateityje ši idėja galėtų išsivystyti į vėliavos perdavimo šauliams ceremoniją, kuomet Utenoje rinktas Seimo narys, kaip tautos atstovas, nepriklausomai, kas tuo metu eis tas pareigas, kasmet įteiks šauliams po vieną vėliavą, o eisenose, kuriose dalyvaus šauliai, vėliavų bus tiek, kiek praėjo metų po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos.

 

Kaip Seimo narys jūs ir Seime organizuojate tradiciniu tapusį renginį ,,Utena - Vilnius". Kokia šio renginio intencija ?

Savaime suprantama, kad šis renginys buvo sugalvotas man pradėjus dirbti LR Seime. Galvojau, kaip galima būtų geriau reprezentuoti Uteną Seime. Pasitarę su Utenos dailės mokyklos direktoriumi Jonu Pleckevi?iumi nusprendėme organizuoti parodą iš dviejų dalių, t.y. parodą, kurios dalyviai būtų Utenos dailės mokyklos absolventai - ir tiesiog ją baigę, ir profesionalių dailininkų kelią pasirinkę uteniškiai. Renginyje tradiciškai muzikuoja Utenos muzikos mokyklos moksleiviai. Parodos pristatymas paprastai vyksta paskutinę savaitę prieš Utenos miesto šventę. Šiais metais gavome daugiau laiko parodų galerijoje, todėl Utenos gimtadienio proga Seime pavyko pristatyti ir penkių Utenos tautodailininkų darbus. Ateinan?iais metais šią tradiciją tęsime, nes taip pat rugsėjo mėnesiui rezervavau laiką dviem parodoms.Jau?iuosi laimingas kartu su bendramin?iais ir visais geros valios žmonėmis galėdamas dirbti savo krašto ir visos Lietuvos labui. Visuomeniniai, kultūriniai renginiai praskaidrina ir įprasmina politiko kasdienybę, kelia dvasią, suteikia jėgų spręsti rimtas problemas. Jau?iuosi dėkingas visiems pagalbininkams ir savo rinkėjams už suteiktą galimybę įgyvendinti prasmingas ir ne man vienam įdomias idėjas.

 

Su E.Pupiniu kalbėjosi A.Škiudaitė

 [Spausdinti] [Grįžti]

Socialiniuose tinkluose
Leidiniai

Nuotraukų albumas


[Daugiau]

Kontaktai

Edmundas Pupinis
Tel.: +37069842158
El.paštas.: edmundas.pupinis@lrs.lt
Edmundas Pupinis - TS LKD 2019