Edmundas Pupinis
Straipsniai Biografija Galerija Video Archyvas
Straipsniai

Taline pasirašyta deklaracija dėl ES Bendrosios žemės ūkio politikos

Balandžio 12 d. Taline bendrame susitikime Estijos Respublikos Parlamento Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Kalvi Kova, Latvijos Respublikos Seimo Ekonomikos, žemės ūkio, aplinkos ir regioninės politikos komiteto pirmininkas Via?eslavs Dombrovskis ir Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Edmundas Pupinis pasirašė bendrą deklaraciją dėl Europos Sąjungos bendros žemės ūkio politikos įgyvendinimo po 2013 m.

Deklaracijoje remiama BŽŪP reforma, kad būtų grei?iau pasiekti ES žemės ūkio ir regioninės plėtros srityse užsibrėžti tikslai, susiję su maisto produktų gamyba, tiekimu, maisto sauga, tvariu gamtos išteklių valdymu, kovos su klimato kaita priemonėmis ir subalansuotu teritoriniu vystymu. Remiami ir Europos Komisijos veiksmai tiesioginių išmokų valstybėms narėms skirstymo suderinimo link, ta?iau išreikštas susirūpinimas dėl šio proceso grafiko. Estija, Latvija ir Lietuva nesutinka su išmokų suvienodinimo grei?iu, dėl kurio šių šalių ūkininkai keletą metų po 2013 m. atsidurtų nepalankesnėje padėtyje nei žemės ūkio gamintojai kitose valstybėse narėse.


Kaip pakomentavo E.Pupinis, - ,,Dokumente pažymima, kad žemės ūkio gamybos kaina ir gamybos sąnaudų kainos Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje beveik atitinka ES vidurkį, o nuo Baltijos šalių įstojimo į ES 2004 m. tiesioginės išmokos, pagrįstos istoriškai susiklos?iusiais referenciniais išmokų dydžiais, buvo žemiausios ES. Todėl, siekiant vienodesnių konkurencijos sąlygų visoms Europos Sąjungos šalims, būtinas kur kas spartesnis ir paramos visų ES šalių ūkininkams suvienodinimas.“

Estija, Latvija ir Lietuva kvie?ia vykdyti BŽŪP reformą, kuri garantuotų vienodas visų ES valstybių narių žemės ūkio gamintojų konkurencijos sąlygas, sąžiningą solidarumo principo traktavimą ir taikymą. Taip pat grei?iau nei numatyta Europos Komisijos siūlomame grafike sulyginti tiesioginių mokėjimų dydį. Deklaracija ES institucijas ragina užtikrinti, kad nuo 2014 m. sausio 1 d. Baltijos šalyse be pereinamojo laikotarpio būtų taikomi nauji tiesioginių išmokų skai?iavimo principai. Taip pat kvie?iama atsižvelgti į blogą Baltijos valstybių žemės ūkio infrastruktūros būklę, didelį investicijų poreikį ir nemažinti finansavimo ypa? toms valstybėms narėms, kuriose tiesioginių išmokų dydis žymiai mažesnis už ES vidurkį.


[Spausdinti] [Grįžti]

Socialiniuose tinkluose
Leidiniai

Nuotraukų albumas


[Daugiau]

Kontaktai

Edmundas Pupinis
Tel.: +37069842158
El.paštas.: edmundas.pupinis@lrs.lt
Edmundas Pupinis - TS LKD 2019