Edmundas Pupinis
Straipsniai Biografija Galerija Video Archyvas
Straipsniai

Uteniškiai Premjerą ir Žemės ūkio ministrą pasitiko draugiškai

Džiugu, kad tarpsesinis atokvėpis Seime suaktyvina partijos lyderių veiklą regionuose. Utenoje rinkto Seimo nario, Kaimo reikalų komiteto pirmininko Edmundo Pupinio iniciatyva Utenoje per pastarąsias dvi savaites įvyko du vizitai. Uteną aplankė Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius ir Žemės ūkio ministras Kazys Starkevi?ius. Kiekvienas vizitas tai ne tik susitikimas su rinkėjais, informacijos apie situaciją vienoje ar kitoje verslo ar valstybės valdymo srityje rinkimas, domėjimasis aktualiomis problemomis, su kuriomis susiduriama viename ar kitame regione, bet ir savotiškas partijos skyriaus aktyvinimas. Savaime suprantama, kad jau vizito paruošimo metu prasideda aktyvesnis bendravimas su įstaigomis, institucijomis, organizacijomis, kurias vizito metu lanko sve?iai. Taip pat tai didelis įvykis ir vietinei spaudai, kuri provincijoje dažnai ,,badauja" negaudama aktualios informacijos iš pirmų lūpų. Todėl, netgi būdama politiškai angažuota, spauda negali atsisakyti aprašyti svarbaus krašte įvykio, nes prastai jausis, jeigu tą įvykį savo laikraštyje aprašys konkurentas. Tokių vietinių leidinių Utenoje net trys: Utenis, Utenos diena ir Utenos apskrities žinios. Visi trys leidiniai kaip niekada aktyviai konkuravo, kuris grei?iau paskleis žinią apie vizitą ar pirmasis suskubs kuo išsamiau aprašyti patį įvykį ir susitikimus. O Lietuvos nacionalinė televizija netgi tiesiogiai į eterį transliavo Premjero interviu iš Utenos.


O susitikimai su įvairių interesų grupėmis tai tiesiog savotiški ,,lakmuso popierėliai", leidžiantys vertinti bendrą politinę situaciją. Drąsiai galiu teigti, kad tiek susitikimai, tiek jų aprašymas spaudoje rodo, kad Vyriausybės ir mūsų partijos vedan?iųjų politikų veikla yra pasitikima ir nereiškiama vykdomai politikai jokių didesnių priekaištų, netgi dažnai atvirkš?iai - susilaukiama supratimo ir pritarimo.

Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius darbo vizito metu susitiko su Utenos rajono savivaldybės vadovais, domėjosi Utenos verslo ir pramonės reikalais, diskutavo su A. Šapokos gimnazijos gimnazistais, bendravo su verslininkais, ūkininkais, žiniasklaidos atstovais. Duodamas interviu spaudos atstovams Premjeras sakė: „Stengiamės kaip galima dažniau išvažiuoti į Lietuvą susitikti su žmonėmis. Važiuojam, nesirinkdami, kas tą miestą ir savivaldybę valdo. Atitinkamai kalbamės apie žmonių gyvenimus, apie pasiekimus, apie iššūkius, apie viską, kas žmonėms rūpi. Tie susitikimai yra svarbūs ir mums, nes iš tikrųjų galime išgirsti labai aktualias žmonių šių dienų problemas. Galima aptarti ir tai, kaip mums atrodo kai kurie dalykai, žvelgiant iš Vyriausybės rūmų, žinant kai kurias Europos Sąjungos tendencijas."

Vyriausybės vadovas domėjosi Utenos šilumos tinklų veikla. Utenoje pagaminama šiluma yra viena pigiausių Lietuvoje. Ta?iau, pasak Premjero, kad šiuo metu šilumos kainos tokios, lėmė ne kas kita, bet vietinės valdžios požiūris į šią svarbią sritį. Dar 1997 metais, kuomet Utenos rajono savivaldybei vadovavo Edmundas Pupinis, Utena atsiskyrė nuo Panevėžio šilumos tinklų ir nepasidavė pagundai atiduoti šilumos tinklus į priva?ias rankas, nors ir Utenoje gausiai lankėsi tie patys ,,gelbėtojai", kurie ėmėsi veiklos nemažoje dalyje Lietuvos savivaldybių, taip pat ir Vilniuje. 1998 metais Utena į savo šilumos tinklus investavo apie 6 mln. litų. Uteniškiai pirmieji Lietuvoje atsisakė kvartalinių boilerinių ir karšto vandens paruošimą perkėlė į namų šiluminius mazgus. Vėliau Utenos šilumos tinklai vieni pirmųjų pradėjo investuoti į biokuru kūrenamus katilus. Šiuo metu Utenos šilumos tinklai Europos Sąjungos ir savo lėšomis stato termofikacinę elektrinę. A. Kubilius domėjosi projekto įgyvendinimu. Labai dalykiškai ir draugiškoje atmosferoje įvyko susitikimai su UAB „Vytrolma", kurią įkūrė tėvas ir sūnus Mackai, kolektyvu. Pradžioje nedidelės skardos dirbtuvės peraugo į aukštos kokybės gaminių iš lakštinio plieno, skirtų statyboms, gamybą. Krizės metais statybos Lietuvoje sulėtėjo, bet „Vytrolma" nejautė nuosmukio, nes padidino eksportą į Skandinavijos šalis, Rusiją, Vakarų Europą. Pasibaigus vizitui priva?ioje įmonėje ir UAB „Utenos šilumos tinklai", premjeras Andrius Kubilius su palyda nuvyko pas Leliūnų seniūnijoje, Vaitkūnų kaime, gyvenan?ius ūkininkus Saulę ir Arūną Kudrevi?ius. Kaip pasakoja Arūnas, jis ūkininkauti pradėjo turėdamas dvi karves. Vėliau ūkis spar?iai plėtėsi, didėjo gyvulių banda, plėtėsi ir nuosavos bei nuomojamos žemės plotai. Šiuo metu jaunų ūkininkų valdose - apie 230 ha dirbamos žemės, modernioje fermoje mūkia apie 150 melžiamų karvių, taip pat laikoma nemažai prieauglio. Kudrevi?ių ūkyje per parą primelžiama daugiau nei trys tonos pieno. Ūkininkas mano, kad šiandien pieno ūkio galimybės yra kiek kitokios nei prieš kokį dešimtmetį. Pasauliui reikia maisto, todėl pienininkystę galima vystyti ir Lietuvoje. Šis kraštas pienininkystei yra palankus. Arūnas tikisi, kad jo pradėtus darbus tęs du sūnūs, kurie šiuo metu studijuoja Žemės ūkio akademijoje. Ypatingai draugiškai ir šiltai Premjeras buvo sutiktas A. Šapokos gimnazijoje. Auditorija, kurioje buvo apie 200 gimnazistų, net ir nuskambėjus skambu?iui neskubėjo skirstytis, vis užduodavo klausimų ir džiaugsmingai plojo už išmoningus atsakymus. Po susitikimo moksleiviai fotografavosi su Premjeru. Premjero darbo vizitas baigėsi susitikimu su bendrapartie?iais ir partijos rėmėjais.

Praėjus savaitei po Premjero vizito, Utenoje jau lankėsi Žemės ūkio ministras Kazys Starkevi?ius. Jį, be LR Seimo nario Edmundo Pupinio, dar lydėjo Nacionalinės mokėjimo agentūros, Nacionalinės žemės tarnybos vadovai. Į Utenos rajoną atvykęs Žemės ūkio ministras K. Starkevi?ius žvalgėsi po kaimus, susitiko su ūkininkais, domėjosi, kaip kaimo žmonėms sekasi dalyvauti šiferinių stogų keitimo programoje. Aplankė netoli Utenos, Avižienių kaime, įsikūrusį ekologinio ūkio savininką Kazį Maskoliūną. Auginantis braškes, avietes, laikantis bites ūkininkas produkciją parduoda vietiniams gyventojams, sezono metu dalį užauginto derliaus parduoda mieste. Šiuo metu jis rengiasi pasinaudoti europinėmis lėšomis ir seną šiferinę stogo dangą pakeisti nauja. Šia programa ateityje turėtų naudotis ūkininkai, norintys modernizuoti ne tik gyvenamuosius, bet ir ūkinius pastatus. Tikimasi, kad paraiškas ūkiniams pastatams modernizuoti bus galima teikti jau nuo 2014 metų. Ministras su delegacija lankėsi viename stambiausių pieno ūkių, priklausan?ių Valerijai ir Alvydui Vaškeliams. Ūkininkai laiko 330 galvijų, iš jų - 115 melžiamų karvių. Prie žemės ūkio darbų nuo mažens buvo pratinami ir Vaškelių sūnūs - Tadas ir Paulius, tik dukra Agnė po studijų pasiliko gyventi Vilniuje. Tadas Vaškelis, su šeima gyvenantis netoli Užpalių, Kėpių kaime, ūkininkauja savarankiškai - augina apie 70 melžiamų karvių, iš viso laiko daugiau nei 150 raguo?ių. Augalininkystės mokslus baigęs Paulius padeda tėvams, augina grūdines kultūras. Ministras pasidžiaugė, kad jauni žmonės ne tik perima iš tėvų verslą, susijusį su žemės ūkiu, bet ir nebijo rizikuoti - patys augina gyvulius ir plėtoja savo verslą.

Nepaisydami užsitęsusių žiemos speigų, į susitikimą su ministru Utenoje gausiai susirinkę ūkininkai neskubėjo išskirstyti. Seimo narys, Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Edmundas Pupinis sakė, kad susitikimus su Vyriausybės nariais rengiąs žinodamas, kad rajone yra problemų, todėl nori, kad pokalbiai su Vyriausybės atstovais būtų dalykiški ir padėtų spręsti gyvenime iškilusias problemas. Edmundas Pupinis priminė žemdirbiams, kad rajone nėra net ūkininkų sąjungos skyriaus, ir rekomendavo jį sukurti. Žemės ūkio ministras taip pat sakė, kad uteniškiai ūkininkai turėtų būti aktyvesni gindami savo interesus.


[Spausdinti] [Grįžti]

Socialiniuose tinkluose
Leidiniai

Nuotraukų albumas


[Daugiau]

Kontaktai

Edmundas Pupinis
Tel.: +37069842158
El.paštas.: edmundas.pupinis@lrs.lt
Edmundas Pupinis - TS LKD 2019