Edmundas Pupinis
Straipsniai Biografija Galerija Video Archyvas
Straipsniai

Edmundas Pupinis susitiko su Latvijoje išrinkta Europos Parlamento nare Sandra Kalniete


Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Edmundas Pupinis Seime susitiko su Latvijoje išrinkta Europos Parlamento nare Sandra Kalniete, kuri vienintelė iš Baltijos valstybių europarlamentarų priklauso Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui. Susitikimo metu daugiausia dėmesio buvo skirta Europos Sąjungos Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) perspektyvoms po 2013 metų, o esminis dėmesys buvo skirtas Lietuvos ir Latvijos derybinių pozicijų aptarimui siekiant tiesioginių išmokų suvienodinimo.

                Sandra Kalnietė informavo apie visų dvidešimt šešių Lietuvos, Latvijos ir Estijos europarlamentarų pasirašytą pareiškimą, kuriuo reikalaujama sąžiningesnio tiesioginės paramos paskirstymo. Minėtame pareiškime Europos Komisijos pasiūlymas dėl BŽŪP reformos 2014 -2020 metais vadinamas neteisingu ir nesąžiningu, nes, jį įgyvendinus, 2020 metais tiesioginių išmokų Baltijos valstybių ūkininkams lygis sudarytų tik kiek daugiau nei 50 proc. ES vidurkio. Todėl parlamentarai reikalauja, kad tiesioginės išmokos visoms ES narėms nebūtų mažesnės nei 80 procentų ir nebūtų didesnės nei 120 procentų ES vidurkio. Kalnietė išdėstė motyvus, kodėl minėtame pareiškime buvo pateiktas ne Lietuvos derybines pozicijas atitinkantis tekstas. Lietuvos išdėstyta pozicija kur kas griežtesnė, nes reikalaujama, kad tiesioginės išmokos sudarytų 100 procentų šiuo metu ES mokamų tiesioginių išmokų vidurkio.

             Susitikimo metu taip pat apsikeista nuomonėmis dėl paramos ūkininkams įgyvendinant „žalinimo" programą, kurią remia kai kurios ES šalys, ypa? tos, kurios ir šiuo metu gauna kur kas didesnes išmokas. Taip pat buvo sutarta dėl bendros pozicijos laikymosi siekiant didesnės ES paramos remiant aktyvius ūkininkus, stiprinant kooperaciją ir remiant jaunuosius ūkininkus. Sutarta, kad bendrų visoms Baltijos šalims tikslų bus siekiama derinant veiksmus, pasirengiant deryboms su ES Komisija, aktyvinant parlamentų, vyriausybių ir žemdirbių visuomeninių organizacijų pastangas veikti sutelktai.

 

 [Spausdinti] [Grįžti]

Socialiniuose tinkluose
Leidiniai

Nuotraukų albumas


[Daugiau]

Kontaktai

Edmundas Pupinis
Tel.: +37069842158
El.paštas.: edmundas.pupinis@lrs.lt
Edmundas Pupinis - TS LKD 2019