Edmundas Pupinis
Straipsniai Biografija Galerija Video Archyvas
Straipsniai

Briuselyje vyko aštrios diskusijos dėl Bendrosios žemės ūkio politikos ateities
2011 m. liepos 12 d. Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Edmundas Pupinis dalyvavo Briuselyje Europos Parlamento rengiamoje diskusijoje dėl Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) ateities. Diskusijoje taip pat dalyvavo Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros bei nacionalinių parlamentų žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalus kuruojan?ių komitetų atstovai.

 ,,Posėdžio metu vyko tikrai aštrios diskusijos dėl BŽŪP ateities ir perspektyvų naujame, 2014-2020 metų, finansiniame periode. Savaime suprantama, pagrindinės ir aštriausios diskusijos vyko dėl tiesioginių išmokų paskirstymo tarp valstybių narių metodikos. Nors daugelio ES šalių atstovai supranta, kad išmokos turi vienodėti, ta?iau kai kurios šalys, gaunan?ios kelis kartus didesnę paramą negu naujosios, nori, kad išmokų suvienodinimo procesas tęstųsi kiek įmanoma ilgiau. Tai, savaime suprantama, netinka naujosioms ES narėms. Taip pat daug klausimų kyla dėl vadinamojo ,,žalinimo" programų finansavimo ir šios programos dalies visos finansinės paramos žemės ūkiui pakete. Kuo didesnės paramos ,,žalinimui" idėją ypa? palaiko ES priklausan?ios Pietų Europos šalys, tikėdamos gauti kur kas didesnę paramą negu naujosios, nes jų žemdirbiai žemės ūkio produktų gamyboje naudojo kur kas daugiau augalų augimą skatinan?ių, apsaugos nuo piktžolių ir kenkėjų cheminių priemonių, dėl kurių labiau subalansuoto naudojimo gali kristi derlingumas, kurį, anot jų, ir reikėtų kompensuoti. Ta?iau kai kurios ne tik naujosios, bet ir senosios ES šalys, tokios kaip Vokietija, nelinkusios sutikti su tokiu požiūriu, nes, anot savo nuomonę išreiškusių atstovų, ,,žalinimo" idėjos Vokietijoje ir taip visada buvo puoselėjamos, o papildomų priemonių žemės ūkyje naudojimas buvo ir yra griežtai prižiūrimas," - sakė E. Pupinis. Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas kalbėdamas bendrame Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros bei nacionalinių parlamentų žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalus kuruojan?ių komitetų atstovų posėdyje pabrėžė, kad BŽŪP reformuoti būtina, ta?iau BŽŪP „žalinimo" priemonė pernelyg ambicinga ir gali pareikalauti labai daug finansinių resursų. „Suprasdami šios priemonės svarbą, mes turime įvertinti augantį maisto produktų poreikį, todėl būtina siekti teisingo balanso tarp apsirūpinimo maistu ir BŽŪP „žalinimo" tikslų. Turint omenyje, kad tiesioginių išmokų lygis tarp valstybių narių vis dar labai skirsis, siūlymas taikyti papildomus tiesioginių išmokų elementus, tokius kaip „žaliasis" komponentas, nėra visai pagrįstas," - teigė E. Pupinis. Komiteto pirmininkas pažymėjo, kad vienas prioritetinių BŽŪP reformos tikslų turi būti tiesioginių išmokų suvienodinimas, nes netolygi parama iškraipo situaciją rinkoje ir ilgainiui užprogramuoja ne priartėjimą prie vienodų gamybos sąlygų, o senųjų ES šalių ,,bėgimą" į priekį. Be to, pasak E. Pupinio, Europos Komisijos pateikti pasiūlymai dėl tiesioginių išmokų Lietuvai kelia didelį susirūpinimą, o siūlomas pereinamasis laikotarpis - net iki 2020 m. - siekiant suartinti valstybių narių tiesioginių išmokų lygius yra per ilgas.

 Visi diskusijoje dalyvavę ES valstybių narių parlamentarai išreiškė savo šalių pozicijas pabrėždami BŽŪP svarbą. Posėdžio metu savo pozicijas išsakė ir kiti atsakingi pareigūnai.

 Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pirmininkas Paolo DE CASTRO pažymėjo, kad BŽŪP būtina reformuoti atsižvelgiant į ateities iššūkius. Komiteto pirmininko nuomone, ES žemės ūkio politika turi būti „žalesnė", efektyvesnė ir teisingesnė.

 Nuo liepos 1 d. ES Tarybai pirmininkaujan?ios Lenkijos Senato Žemės ūkio komiteto pirmininkas Jerz CHRÓŚCIKOWSKI taip pat pritarė poreikiui reformuoti BŽŪP. Jis pažymėjo, kad reforma turi būti ne kosmetinė, o reikšminga, t.y. suvienodintos tiesioginės išmokos tarp valstybių narių, pati tiesioginių išmokų schema turi būti apskai?iuojama vadovaujantis objektyviais kriterijais.

 Europos Komisijos narys Dacian CIOLOS, atsakingas už žemės ūkį ir kaimo plėtrą, pabrėžė, kad pagrindiniai BŽŪP reformos tikslai - ūkininko apibrėžimas, tiesioginių išmokų nustatymas pagal teisingus kriterijus bei tvaraus ir konkurencingo ūkininkavimo plėtra.

 Europos Parlamento nario Alberto DESSO, rengusio pranešimą dėl BŽŪP iki 2020 m., teigimu, BŽŪP jau dabar yra tvariausia iš viso pasaulio žemės ūkio politikų, nes Europos Sąjungoje galioja aukš?iausi standartai žemės ūkio ir maisto produktų kokybei. Pranešėjas pažymėjo, kad, Europos Parlamento nuomone, finansavimas žemės ūkio sri?iai turi būti išlaikytas dabartiniu lygmeniu, ta?iau Europos Komisijos pateikta Daugiametė finansinė programa numato lėšų sumažinimą. Europos Sąjungoje yra 500 mln. vartotojų, kuriuos reikia aprūpinti maistu, todėl būtina suderinti tvarų ir tausojantį ūkininkavimą su maisto produktų poreikiu.

 Diskusijai pirmininkavęs Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pirmininkas Paolo DE CASTRO pažymėjo, kad vyrauja plati nuomonių įvairovė dėl BŽŪP reformos aspektų, ta?iau visi bendrai sutaria, kad BŽŪP turi būti tikra bendroji politika. Taip pat pirmininkas pažymėjo, kad įsigaliojus Lisabonos sutar?iai dabar tiek Europos Parlamentas, tiek nacionaliniai parlamentai turi daugiau galios priimant sprendimus ir laukia sudėtingos tolimesnės diskusijos, kai Europos Komisija pateiks teisės aktus dėl BŽŪP reformos.

 

 

Tėvynės sąjungos žinių informacija

 

 [Spausdinti] [Grįžti]

Socialiniuose tinkluose
Leidiniai

Nuotraukų albumas


[Daugiau]

Kontaktai

Edmundas Pupinis
Tel.: +37069842158
El.paštas.: edmundas.pupinis@lrs.lt
Edmundas Pupinis - TS LKD 2019