Pavadinimas: Ar Uteniškiai pasiryžę būti valdomi Sacharuko ir Karaliaus ?
Kategorija: Archyvas
Data: Feb 22, 2011
http://www.pupinis.lt/straipsnis-90.html

Ar Uteniškiai pasiryžę būti valdomi Sacharuko ir Karaliaus ?

          
        Kaip ir priklauso vienmandatėje apygardoje, kas metai apvažiuoju Utenos seniūnijas, susitinku su savo rinkėjais, išklausau pastabas apie pagrindines problemas ir siūlymus įstatymų tobulinimui. Nors ir keista, bet praėjusiais metais pagrindinė susitikimuose išsakomos mintys daugiausiai ,,sukosi" apie Seimo narių, priklausan?ių Krikš?ionių partijai, Sacharuko ir Karaliaus apkaltą. Susitikimuose žmonės tiesiog reikalavo, kad jų nebeliktų Seime ir diskutuodami netvėrė pyk?iu, kaip jie iš viso galėjo atsirasti Seime......      
        Suprantama, Uteniškiu išsakytą pasipiktinimą priėmiau kaip įpareigojimą ne tik balsuoti, bet ir kalbėti šiuo klausimu. Kad taip ir elgiausi, manau įrodinėti nereikia, nes mano pasisakymo dalį, transliavo net LTV Panorama. Gaila, bet didžioji Seimo opozicijos dalis, net ir savo pasisakymuose davė suprasti, kad balsuos kitaip, nes neva kas ?ia blogo, kad Seimo narys balsavo už atostogauti išvykusį savo kolegą. Kaip turbūt visi prisimename, sprendimas buvo pusinis. Seimą paliko tik vienas iš Seimo statutui ir Konstitucijai prasižengusių Seimo narių. Pastaruoju metu vis dažniau Seime išgirstu, kad dedamos visos pastangos ir metamos lėšos siekiant, kad Utena taptų savotiška Vagnoriaus, Sacharuko ir Karaliaus sukurtos partijos tėvonija..... Vykstant Seimo rinkimams, rinkėjai dažnai galvoja, kad jų balsas vis tiek nieko nenulems, todėl pasirenka dažnai tik prieš pa?ius rinkimus susikūrusią partiją. Taip buvo ir praėjusiuose Seimo rinkimuose. Deja įvyksta kitaip, ir po to ieškoma kaltų.... Vykstant savivaldos rinkimams, žmonės taip pat balsuodami įsivaizduoja, kad balsuoja už asmenį, ta?iau reikia prisiminti, kad respublikiniu lygiu visada yra įvardinama konkreti partija. Todėl, ar Uteniškiai pasiryžę būti valdomi Sacharuko ir Karaliaus bendražygių, balsuodami rinkimų į savivaldybių tarybas metu, spręs jie patys. Aš, kaip nemažą gyvenimo dalį atidavęs politikai Uteniškis, manau, kad būtų negerai, kad Utena taptų Krikš?ionių partijos reabilitavimo vieta.

      Perskai?ius straipsnį, daugeliui Uteniškių ko gero kils klausimas, kodėl parašiau šį straipsnį? Tai skatina du dalykai.

     Pirmiausiai, manau, kad mano, kaip politiko, jau nuo 1997 metų Utenos krašto žmonių pastoviai renkamo į įvairias valstybės valdymo struktūras (Utenos savivaldybės tarybą, Utenos mero pareigas, Utenos rinkimų apygardoje Seimo nariu) ir nuolat besirūpinan?io Utenos reikalais priedermė, ne tik išklausyti priekaištus įvykus faktui, bet ir perspėti apie netikėtumus galin?ius savotiškai sugadinti Utenos krašto politinę reputaciją.

       Antrą priežastį manau suprasite patys iš Lietuvos Vyskupų Konferencijos vardu, Pirmininko arkivyskupo Sigito Tamkevi?iaus pasirašyto kreipimosi citatos: ,,Kiekvienoje religinėje bendruomenėje krikš?ionys save identifikuoja ir įvardija kaip esmiškai priklausan?ius Kristui, kalba ir liudija savo religinių bendruomenių vadovų siuntimu, veikia Bažny?ios vardu ir Jos įgaliojimu..... Labai skaudu ir liūdna, kuomet šia tikrove kaip priedanga pasinaudoja tam tikros politinės minties grupelė žmonių, net nedrįstan?ių viešai išreikšti savo veiklos krypties, vertybių, aiškaus savęs identifikavimo Kristaus Asmens atžvilgiu, tikslų ir uždavinių. Toks naujos partijos pavadinimas ir neapibrėžtumas suteikia galimybę įnešti klaidingumo daugelio žmonių sąmonei bei sukelti nemenką sumaištį, o kartais ir išprovokuoti nereikalingą priešiškumą tam kas krikš?ioniška, pasmerkimą, pažeminimą, atmetimą ir net krikš?ionio persekiojimą...... Tikimės, kad ši naujai įsikūrusi politinė partija priims atsakingus sprendimus, bus drąsi atsisakyti šio pavadinimo ir atrasti kitą politinės minties pavadinimą bei partinį tapatumą Lietuvos politiniame gyvenime." Deja, tai padaryta nebuvo.  

Seimo narys, Edmundas Pupinis