Pavadinimas: Jaunieji politikai nerimauja dėl skurdaus politinio paveldo
Kategorija: Archyvas
Data: Apr 25, 2009
http://www.pupinis.lt/straipsnis-9.html

Jaunieji politikai nerimauja dėl skurdaus politinio paveldo

Su džiaugsmu ir viltimi šiandieną pristatau jaunimą, įvairių jaunimo politinių organizacijų lyderius, kurie supranta, kad abejingumas ir vengimas kiek įmanoma aktyvesnio dalyvavimo Lietuvos politiniame gyvenime nekei?ia to, kad pa?iam jaunimui už šiandienos politikų priimamus sprendimus tenka ir ateityje teks prisiimti dalį atsakomybės. Šiandienos Lietuvos politinių partijų politika, toli gražu, ne visada pasižymi skaidrumu, ne visada tarppartinė konkurencija remiasi politinės minties konkurencija, o dažnai, nors ir trumpalaikę, politinę sėkmę lemia populizmas, neįgyvendinamais pažadais, dovanomis ir apgaule paremtos įvairios rinkiminės technologijos. Todėl bet kokiu atveju aktyvi jaunimo ir ypa? jaunimo politinių organizacijų pozicija tikrai galėtų padėti formuotis kitokioms politinėms nuostatoms, kurios remtųsi idėjų ir iniciatyvų konkurencija, atsakomybe už Lietuvos pilie?ių ateitį, moralia politika ir kitais vertybiniais principais.

Manau, kad jaunieji mūsų kolegos iš jaunimo politinių organizacijų privalo nebūti abejingi politinių procesų stebėtojai, nes neveiklumas, matant, kad šalies politiniame gyvenime yra problemų, kurios taip pat gali tapti ir ateities politikos problemomis, nemažina ir pa?ios mūsų šalies pilie?ių, o tuo labiau jaunųjų politikų, atsakomybės. Juk, be abejo, kaip šiuo metu ir mes, politikai, atsakome ne tik už savo partijų padarytas klaidas. Mūsų rinkėjai dažnai klausia, ką mes veikėme tada, kai Lietuvoje buvo priimami vienokie ar kitokie ne visada suprantami ir Lietuvai naudingi politiniai sprendimai, kodėl mes, galbūt ne visada padarėme viską arba savo nesugebėjimu padėti žmonėms apsispręsti darant politinį pasirinkimą sudarėme galimybes Lietuvos politikoje atsirasti vienam ar kitam politikui, labai neigiamai paveikusiam Lietuvos, kaip šalies, ir Lietuvos politinio gyvenimo bei politinės kultūros raidą. Todėl jau šiandien privalu ne tik politiškai šviesti jaunimą, kaip potencialų valstybės reikalų tvarkymo perėmėją, bet ir pa?iam jaunimui įsijungti į aktyvesnę politinę veiklą, daryti poveikį ugdant sąmoningą ir atsakomybę už savo pasirinkimą prisiimantį Lietuvos pilietį, kartu siekti sudaryti palankesnes sąlygas pa?iam jaunimui dalyvauti politinėje veikloje, formuojant savo matymą ir poziciją įvairiais Lietuvos politikai strategiškai reikšmingais klausimais. Jaunimo dalyvavimas politikoje turi padėti formuoti kokybiškai naują, profesionalumo, skaidrumo bei moralės principais besivadovaujan?ią Lietuvos politikų kartą. To ir norė?iau jiems palinkėti.