Pavadinimas: Pakeista traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) rengimo tvarka
Kategorija: Archyvas
Data: Feb 27, 2010
http://www.pupinis.lt/straipsnis-57.html

Pakeista traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) rengimo tvarka

Atsižvelgdamas į Kaimo reikalų komiteto pirmininko Edmundo Pupinio siūlymą, Žemės ūkio ministras K. Starkevi?ius iš esmės pakeitė traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) rengimo tvarką.Savo pasiūlymą E. Pupinis pakomentavo taip: ,,Susipažinęs su Europos Sąjungos šalių praktika, gegužės mėnesio pabaigoje kreipiausi į Žemės ūkio ministrą siūlydamas supaprastinti pernelyg griežtą traktorių ir savaeigių žemės ūkio mašinų vairavimo reglamentavimą Lietuvoje ir asmenims, turintiems automobilio vairuotojo pažymėjimą, leisti vairuoti tam tikrų kategorijų traktorius, nes daugelyje ES šalių vairuoti traktorius ir savaeiges mašinas gali B, C, D ir kt. kategorijų vairuotojų pažymėjimus turintys asmenys. Yra šalių, kuriose specialių pažymėjimų žemės ūkio paskirties transporto priemonių vairavimui nereikalaujama, o pažymėjimai, suteikiantys teisę vairuoti traktorius be teisės važiuoti keliais, išduodami asmenims nuo 15-16 metų." Seimo narys savo rašte ministrui rašė: ,,Esu įsitikinęs, kad tobulėjant žemės ūkio mašinoms ir technikai, lengvėjant šių transporto priemonių eksploatavimo galimybėms, senos tvarkos atisakymas lengvintų kliūtis Lietuvos žemdirbiams panaudoti techniką žemės ūkio darbams ir jie nebūtų neadekva?iai baudžiami už žemės ūkio mašinų vairavimą, turint kitos kategorijos vairuotojo pažymėjimą." Žemės ūkio ministras š. m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3D-498 pakeisdamas traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) rengimo tvarką bei traktorininkų pažymėjimų išdavimo ir keitimo tvarką, siekdamas supaprastinti traktorininkų pažymėjimų įsigijimo tvarką asmenims, turintiems teisę vairuoti C1, C, C1E, CE, D, D1, DE ir D1E kategorijų motorines transporto priemones, numatė suteikti teisę vairuoti TR1, TR2 ir SZ kategorijų traktorius bei savaeiges žemės ūkio mašinas.

 

Asmenims, turintiems teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones, suteikta teisė vairuoti TR1 kategorijos traktorius, o eksternu išlaikius praktinio važiavimo egzaminą, suteikta teisė vairuoti TR2 bei SZ kategorijos traktorius ir savaeiges mašinas. Taisyklėse numatyta traktorininkų mokymo programos pagrindinį mokymo kursą (TR1 kategorijos) sumažinti nuo 360 iki 240 teorinių dalykų mokymo valandų. Be to, taisyklėse yra naujas skyrius, nustatantis tvarką, kaip įgyti teisę vairuoti sunkiuosius keturra?ius motociklus. Šios naujos tvarkos pagrindinės nuostatos įsigalios nuo š. m. rugpjū?io 1 d.

 

Taip pat š. m. liepos 9 dienos įsakymu Nr. 3D-486 pakeisti reikalavimai, reglamentuojantys jauniausią traktorininkų amžių. Vairuoti TR1 kategorijos traktorius (iki 60kW variklio galios) numatoma suteikti teisę asmenims, ne jaunesniems kaip 15 metų amžiaus (be teisės važiuoti keliais, kol sukaks 16 metų), o vairuoti galingesnius traktorius ir savaeiges mašinas - ne jaunesniems kaip 17 metų. Pagal dabar galiojusią tvarką, atitinkamai buvo numatyta 16 ir 18 metų amžius.

 

Seimo nario E. Pupinio padėjėjas R. Kelevišius (straipsnis iš laikraš?io Utenis)