Pavadinimas: E.Pupinis: "Atlaidžiau žiūrėkime į neteisingą mokėtinų mokes?ių apskai?iavimą"
Kategorija: Archyvas
Data: Apr 25, 2009
http://www.pupinis.lt/straipsnis-34.html

E.Pupinis: "Atlaidžiau žiūrėkime į neteisingą mokėtinų mokes?ių apskai?iavimą"

Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Edmundas Pupinis kreipėsi į Vyriausybę dėl mokes?ių sistemos taikymo žemės ūkyje. Pirmininkas pažymi, kad nuo 2009 m. sausio 1 d. įsigaliojo Valstybinio socialinio draudimo, Sveikatos draudimo, Gyventojų pajamų, Pridėtinės vertės, Pelno bei kitų mokes?ių įstatymų pakeitimai. Nurodoma, kad ūkininkai iki tol buvo atleisti nuo daugelio mokes?ių ir taikomos mokestinės lengvatos, todėl jiems kyla daug neaiškumų dėl minėtų įstatymų nuostatų taikymo.

Kadangi reikia peržiūrėti ir parengti Ūkininko ūkio veiklos ir gyventojų, kurie neįsiregistravę ūkininko ūkio ver?iasi individualia žemės ūkio veikla, buhalterinės apskaitos tvarkymo rekomendacijas, suderinti Nekilnojamojo turto, Gyventojų pajamų ir Pelno mokes?ių įstatymuose nuostatas dėl nekilnojamojo turto mokes?io bei tiesioginių išmokų apmokestinimo, Kaimo reikalų komiteto pirmininkas prašo Vyriausybės atkreipti Finansų ministerijos ir Valstybinės mokes?ių inspekcijos dėmesį į tai, kad nustatant mokes?ių įstatymų pažeidimus reikėtų atsižvelgti, kad trūksta naujai įvestų mokes?ių išaiškinimo, žemės ūkio apmokestinimo sistemoje nėra susiklos?iusios mokes?ių mokėjimo praktikos, todėl žemės ūkio subjektai negali numatyti visų aplinkybių įgalinan?ių jiems tiksliai apskai?iuoti mokes?ius. Siūloma 2009-2010 metais žemės ūkio subjektams netaikyti baudų už neteisingą mokėtinų mokes?ių apskai?iavimą, o neteisingai užpildytas mokes?ių deklaracijas, bendradarbiaujant su mokes?ių administratoriumi, atitinkamai patikslinti.

Kartu prašoma Vyriausybės paspartinti reikiamų teisės aktų ir informacinių leidinių leidimą, o taip pat visuose apskri?ių valstybinės mokes?ių inspekcijos skyriuose surengti susitikimus su žemdirbiais, teikiant konsultacijas mokes?ių mokėjimo klausimais ir siekiant savitarpio supratimo.