Pavadinimas: ApskriÄ?ių reforma pagreitį įgaus jau kitais metais ("Utenos apskrities žinios", 2008-11-24)
Kategorija: Archyvas
Data: Apr 25, 2009
http://www.pupinis.lt/straipsnis-31.html

ApskriÄ?ių reforma pagreitį įgaus jau kitais metais ("Utenos apskrities žinios", 2008-11-24)

Jau po pirmojo Seimo rinkimų turo pergalÄ™ Å¡ventÄ™ TÄ—vynÄ—s sÄ…jungos – Lietuvos krikÅ¡Ä?ionių demokratų partijos nariai prakalbo apie apskriÄ?ių reformos neiÅ¡vengiamybÄ™. Naujoji valdžia užsimojo iÅ¡ peties: pirminiais Andriaus Kubiliaus ir jo bendrapartieÄ?ių pareiÅ¡kimais, apskriÄ?ių Lietuvoje turÄ—tų sumažėti perpus. Å iÄ… savaitÄ™ darbÄ… pradÄ—jÄ™s naujos kadencijos Seimas apie visiÅ¡kÄ… apskriÄ?ių naikinimÄ… kol kas nekalba, jau girdÄ—ti pareiÅ¡kimų apie vienokias ar kitokias kandidatÅ«ras į apskriÄ?ių valdžios olimpÄ…. Užsiminta, jog apskriÄ?ių reforma galimai bus pradÄ—ta tik 2011 metais, kai vyks savivaldos rinkimai. Ar kalbos reformuoti apskritis taip ir liks tik kalbomis, į laikraÅ¡Ä?io redaktorÄ—s Sigitos SadaunikienÄ—s klausimus atsako Seimo narys, vienas iÅ¡ naujai besiformuojanÄ?ios valdanÄ?iosios daugumos darbo grupÄ—s apskriÄ?ių reformos programai parengti narys Edmundas Pupinis.

Apie apskriÄ?ių reformos bÅ«tinumÄ… kalbÄ—jo jau ne vienos nuÄ—jusios kadencijos Seimas, taÄ?iau ta linkme tarsi nieko neįvyko, iÅ¡skyrus tai, kad apskrityse padaugÄ—jo departamentų ir etatų...

ApskriÄ?ių reformavimas – tai viena iÅ¡ bÅ«simos valdanÄ?iosios daugumos diskusijų temų, kuri atsispindÄ—s VyriausybÄ—s programoje. Maža to, nuostatos dÄ—l apskriÄ?ių reformos tarp koalicijos partnerių yra apibrėžtos atskiru susitarimu. Nors prielaidos reformai yra sudarytos, taÄ?iau siekiant įgyvendinti politinius susitarimus, vien geros valios nepakanka. Kaip bus politiniai susitarimai įgyvendinti praktiÅ¡kai, priklausys ir nuo Seimo, ir nuo VyriausybÄ—s, ir nuo atskirų ministerijų, kuruojanÄ?ių atskiras apskritims deleguotas funkcijas (joms bus pavesta skubiai paruoÅ¡ti reikiamų įstatymų pakeitimo projektus), veiklos sÄ—kmÄ—s. Laukia milžiniÅ¡kas įstatyminÄ—s bazÄ—s paruoÅ¡imo, priÄ—mimo ir priimtų teisÄ—s aktų įgyvendinimo procesas. Be to, atsižvelgiant į minÄ—to susitarimo nuostatas, apskriÄ?ių reformai įgyvendinti Ministro Pirmininko potvarkiu numatoma sudaryti speciali Projekto valdymo grupÄ—.

Kas iš esmės keisis apskrityse kitais metais?

Pagal nustatytą planą bus siekiama kuo skubiau perskirstyti funkcijas, kurias gali atlikti savivaldybės. Manome, kad laikas perduoti savivaldybėms visus klausimus, susijusius su disponavimu žeme, daugumą klausimų, susijusių su statybų priežiūra, socialine globa. Kadangi numatome, kad besiformuojantiems regionams privalo likti tik klausimai, susiję su regionine plėtra, gali būti sutarta kai kurias funkcijas vėl grąžinti į ministerijų lygmenį ar perduoti kitoms institucijoms.

JÅ«s akcentavote ir tai, kad apskriÄ?ių, kaip vieneto, nepripažįsta Europos SÄ…junga. TaÄ?iau tas nesutrukdÄ— ateiti ES paramai į regionų plÄ—tros, verslo, žemÄ—s Å«kio sektorių...

Dauguma paramos į apskritis atÄ—jo ne į tiesioginius paramos gavÄ—jus – regionus, kaip kad yra Europoje. DidžiÄ…jÄ… dalį paramos, kuriÄ… gavo Lietuva kaip valstybÄ—, Lietuvos VyriausybÄ— perdavÄ— disponuoti, o tiksliau pasakius, leido lÄ—Å¡as perskirstyti dirbtinai sukurtoms apskriÄ?ių Regiono plÄ—tros taryboms. Deja, tokių, ne visai demokratiÅ¡kai suformuotų, darinių Europos SÄ…junga nepripažįsta. Dar 2001 metais Europos Tarybos Vietinių ir Regioninių valdžių kongreso specialiai Lietuvai buvo priimta rekomendacija, kuri, be kitų dalykų, rekomendavo Lietuvai nuosekliai demokratizuoti valdymÄ… apskrityse. Taip pat iÅ¡ Europos SÄ…jungos Regionų komiteto buvo gauti perspÄ—jimai, kad Europos SÄ…jungos paramos administravimo aspektu bÅ«tų daug geriau, jei Lietuvoje bÅ«tų mažesnis skaiÄ?ius, bet savivaldžių regionų. Lietuva ne kartÄ… buvo įspÄ—ta, kad Å¡alyje nÄ—ra įgyvendinama regioninÄ— politika, kaip tai suprantama Europos SÄ…jungoje, ir to svarbiausia priežastis – nedemokratiÅ¡kas valdymas apskrityse. TodÄ—l ir mÅ«sų susitarimuose numatoma, kad suformavus naujus regionus, kartu su 2011 metais vyksianÄ?iais savivaldybių tarybų rinkimais bÅ«tų suformuotos regionų tarybos, kurios ir rinks regionų vadovus. Å iuo metu apskrities virÅ¡ininkai yra skiriami VyriausybÄ—s, o kiti apskriÄ?ių regioninÄ—s plÄ—tros tarybos nariai į tarybas deleguojami savivaldybių tarybų. TodÄ—l, siekiant ir ateityje užsitikrinti galimybÄ™ pretenduoti į didesnÄ™ regionų vystymosi netolygumams suvienodinti skirtÄ… ES paramÄ…, reforma yra reikalinga.

Kiek ir kokios apskritys (regionai) liks po reformos? Kas jas valdys?

Atsižvelgiant į valdanÄ?iosios koalicijos susitarimÄ…, yra numatoma palikti 4 arba 5 regioninius darinius. DÄ—l tikslaus skaiÄ?iaus, manau, bus sutarta artimiausiu metu. Kaip ir minÄ—jau, regionuose turÄ—tų bÅ«ti pereita prie antro lygio savivaldos, todÄ—l regiono vadovai turÄ—s bÅ«ti renkami. Manome, kad regiono vadovai galÄ—tų bÅ«ti renkami savivaldybių tarybų rinkimų metu iÅ¡rinktos ir proporcinio atstovavimo bÅ«du suformuotos regiono tarybos.

Reformos projekte minimas Aukštaitijos regionas vienas didžiausių. Kam bus priskirta Utena – Vilniui ar Panevėžiui?

Å is klausimas kaip tik ir siejasi su klausimu, kiek bus suformuota regioninių darinių. Jeigu bus suformuoti 4, didesnÄ— tikimybÄ—, kad Utenos dabartinÄ— apskrities savivaldybÄ— priklausys vienam regioniniam dariniui kartu su Vilniaus dabartinÄ—s apskrities savivaldybÄ—mis. Jeigu bus nutarta Lietuvoje suformuoti 5 regioninius darinius, gali bÅ«ti, kad Utenos apskrities savivaldybÄ—s regioninÄ™ plÄ—trÄ… derins ir formuos kartu su Å¡iuo metu Panevėžio apskriÄ?iai priskiriamomis savivaldybÄ—mis. Beje, kaip ir visada bÅ«na, priklausymas vienam ar kitam regioniniam dariniui turi savo privalumų ir trÅ«kumų. TaÄ?iau dar kartÄ… noriu akcentuoti, kad numatomų regioninių darinių pagrindinÄ— funkcija bus regioninÄ— plÄ—tra. Visos žmonÄ—ms reikalingos paslaugos, kurias dabar atlieka apskritys, privalÄ—s bÅ«ti perduotos savivaldybÄ—ms.

Ar esate paskaiÄ?iavÄ™, kas daugiau kainuos: apskritis reformuoti ar iÅ¡laikyti tokiÄ… jų struktÅ«rÄ…, kaip dabar?

Funkcijų perskirstymas iÅ¡ esmÄ—s neturÄ—tų bÅ«ti per daug brangus. Kaip ir minÄ—jau, reformos esmÄ— – didžiosios dalies Å¡iuo metų apskritims deleguotų funkcijų perdavimas savivaldybÄ—ms, kurios visame pasaulyje ir atlieka didžiÄ…jÄ… dalį pilieÄ?iams reikalingų viešųjų paslaugų. Savaime suprantama, funkcijoms vykdyti savivaldybÄ—ms privalÄ—s bÅ«ti perduoti ir finansai. Perdavus funkcijas, regionų administravimo kaÅ¡tai turÄ—tų sumažėti kelis kartus. O valstybÄ— turÄ—tų sutaupyti dÄ—l to, kad kai kurios funkcijos nebus dubliuojamos.

KeiÄ?iantis Vyriausybei, keisis ir apskriÄ?ių valdžia. TS-LKD ar liberalcentristams atiteks Utenos apskrities virÅ¡ininko (jo pavaduotojo) postas? GalbÅ«t jau esate numatÄ™ kandidatÅ«ras?

Koalicijai priklausys net keturių partijų atstovai. Å iandien galutinio sprendimo dÄ—l apskriÄ?ių vadovų, taip pat ir dÄ—l to, kuri partija deleguos savo atstovus į vienos ar kitos apskrities vadovybÄ™, dar nÄ—ra. Daugiau dÄ—mesio skiriame programiniams reikalams ir diskusijoms dÄ—l funkcijų perskirstymo ir reformos eigos terminų.

Dėkoju už pokalbį.