Pavadinimas: Byrantys vaikų būrelių sistemos pamatai
Kategorija: Dienorastis
Data: Feb 6, 2020
http://www.pupinis.lt/straipsnis-204.html

Byrantys vaikų būrelių sistemos pamatai

Nuo 2015 metų Lietuvoje veikiančią neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) krepšelio sistemą tikrai galima laikyti pasiteisinusia - programoje iki šiol dalyvaudavo netoli 100 tūkst. vaikų, krepšelis padidino vaikų galimybes lankyti mėgstamą būrelį, o tėvams buvo sumažinama finansinė našta. Tačiau kyla grėsmė, jog sėkmingai veikęs modelis greitu metu tokiu gali ir nebebūti. https://www.lrt.lt/naujienos/pozicija/679/1137787/edmundas-pupinis-byrantys-vaiku-bureliu-sistemos-pamatai

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius praėjusių metų lapkričio mėn. pasirašė įsakymą dėl NVŠ tvarkos aprašo pakeitimo. Jame buvo įtvirtintos nuostatos, griaunančios visą iki šiol gerai veikusią neformalaus ugdymo vykdymo tvarką, kuria naudojosi didelė dalis šalies moksleivių. Pirma, nustatyta, jog jei NVŠ lėšų yra mažiau nei vaikų, norinčių dalyvauti NVŠ programose, lėšos pirmiausiai skiriamos vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atsirandančių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių, taip pat mokiniams, gaunantiems socialinę paramą arba turintiems teisę į socialinę paramą.

Antra, finansuojant NVŠ programas prioritetas teikiamas STEAM krypties NVŠ programoms, skatinančioms gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentines veiklas, ir toms programų kryptims, kurių nevykdo švietimo teikėjai, veikiantys savivaldybėje.Įsakyme numatytos sąlygos yra diskriminuojančios, skirstančios vaikus pagal pasirinktus „tinkamus" ir „netinkamus" būrelius, mažinančios veiklų prieinamumą ir įvairovę, įtvirtinančios NVŠ programų teikėjų ir vaikų nelygybę.

Įsakymas parengtas skubotai, nesitariant su suinteresuotomis pusėmis, NVŠ paslaugų tiekėjais, todėl 80 Seimo narių iš įvairių frakcijų dar prieš naujuosius metus kreipėsi į ministrą su prašymu įsakymą atšaukti. Visgi, jokių konkrečių žingsnių iš ministerijos imtasi nebuvo.Keista, kai pati Švietimo, mokslo ir sporto ministerija vietoje to, jog skatintų prieinamumą prie neformalaus švietimo, jį daro sudėtingesnį. Jau kelerių metų patirtis parodė, kad NVŠ finansavimas iš Europos Sąjungos (ES) lėšų finansavimo procesą dėl atsiskaitymo sudėtingumo, kelis mėnesius vėluojančių lėšų daro jį nepatrauklų. Ypatingai finansavimas tapo komplikuotu po minėtojo ministro įsakymo, kuriuo neva siekdamas „pritempti" NVŠ finansavimo galimybę prie ES reikalavimų, ministras įvedė daug neaiškumo.Praėjusiais metais NVŠ programa buvo finansuojama iš valstybės biudžeto ir iš ES struktūrinių fondų. Tačiau Europos Komisija yra pasakiusi, jog ES lėšos būtų skiriamos tik toms veikloms, kurios mažina socialinę atskirtį, todėl buvo tikėtasi, kad 2020-aisiais metais bus grįžta prie NVŠ finansavimo iš valstybės biudžeto.

Numatydami grėsmes NVŠ finansavimui, kartu su kolegomis Seimo nariais svarstydami 2020 m. valstybės biudžetą siūlėme, kad NVŠ sistema būtų finansuojama valstybės biudžeto lėšomis tam numatant 12 mln. eurų. Seimo nariams buvo patikinta, jog panaudojus ES lėšas finansavimas šiai sričiai išliks toks, koks buvęs, todėl pasiūlymui nepritarta.Kas keisčiausia, jog Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir dabar tvirtina, kad niekas nesikeičia - 2020 m. NVŠ veiklos bus finansuojamos išlaikant 2019 m. finansavimo lygį, o finansavimas savivaldybes ir švietimo teikėjus pasieks įprasta pastarųjų metų tvarka. Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Eugenijus Jovaiša posėdžio metu taip pat teigė, jog neturi jokios informacijos apie finansavimo būreliams mažinimą.Tačiau pastaruoju metu girdima vis daugiau signalų, jog situacija dėl NVŠ savivaldybėse nėra gera. Pavyzdžiui, Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyrius pranešė, kad savivaldybei skiriamos lėšos yra sumažintos, todėl NVŠ programų vykdymui Kauno miesto savivaldybės įsteigtoms biudžetinėms įstaigoms finansavimas už NVŠ programas 2020 m. vasario mėn. nebus skiriamas.Kiek anksčiau Vilniaus miesto savivaldybė taip pat teigė, jog esant dabartiniam finansavimui 21 tūkst.

Vilniaus moksleivių gali likti be finansinės paramos sporto, šokio, menų, kalbų, technologijų, pilietiškumo ir kitiems būreliams.Šių savivaldybių pavyzdžiai ir praėjusį rudenį priimtas įsakymas rodo, kad NVŠ programų veikimas pakibo ant plauko - apribojamas paslaugų vaikams prieinamumas, o finansavimas, priešingai nei teigia ministerija, yra neskiriamas ir vėluoja.

Todėl reaguodamas į susidariusį chaosą, Seimo Švietimo ir mokslo komitetas protokoliniu nutarimu dar kartą kreipėsi į ministeriją reikalaudamas atšaukti minėtą įsakymą ir iki 2020 m. vasario 15 d. atrasti būtinas lėšas finansuoti NVŠ veiklas visų mokslo metų laikotarpiui.Sugriauti tai, kas buvo pastatyta, galima nesunkiai. Tačiau ardyti pamatus, ant kurių stovi prasmingos ir didelę naudą visuomenei teikiančios veiklos, yra mažų mažiausi neatsakinga.