Pavadinimas: Savivaldybės gyvenimo anomalija: mokyklos direktorė siūlo griauti mokyklą, meras – nevykdyti rajono tarybos sprendimo
Kategorija: Archyvas
Data: Sep 9, 2013
http://www.pupinis.lt/straipsnis-151.html

Savivaldybės gyvenimo anomalija: mokyklos direktorė siūlo griauti mokyklą, meras – nevykdyti rajono tarybos sprendimo

Utenos rajono taryba nepritarė Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikš?ionių demokratų frakcijos siūlymui pakeisti anks?iau priimtą Utenos tarybos sprendimą ir negriauti Sudeikių senosios mokyklos pastato, ta?iau pritarė kreipimuisi į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją siūlant 28 procentais pakelti geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainas. Rugpjū?io 29 dieną įvykusiame rajono tarybos posėdyje priimtus sprendimus komentuoja rajono tarybos narys Edmundas Pupinis.

Manau, kad jau kelis mėnesius vykstanti diskusija dėl senosios Sudeikių mokyklos pastato likimo dar nesibaigė. Nors šių metų gegužės 30 dieną vykusiame rajono tarybos posėdyje labai skubotai ir net nepasitarus su Sudeikių bendruomene buvo priimtas sprendimas griauti dar prieškaryje už pa?ių sudeikie?ių pinigus pastatytos mokyklos pastatą, ta?iau staigi operacija nepavyko. Šis klausimas kaip žuvies ašaka įstrigo valdan?iųjų gerklėje. Ko gero, taip ir liks paslaptis, ar tas pastatas kažkam trukdė, nes rūpėjo vieta, ar kažkam buvo reikalingi seno pastato rąstai. Paskutiniame tarybos posėdyje mūsų frakcijos pateikto klausimo svarstymas siekiant panaikinti gegužės 30 dienos tarybos sprendimą, įpareigojantį nugriauti Sudeikių senosios mokyklos pastatą, vėl išryškino kai kurias blogas tendencijas Utenos rajone. Tiesiog buvo nejauku klausyti, kuomet tarybos posėdžio metu Sudeikių mokyklos direktorė V. Petrulienė siūlė griauti senąją mokyklą. Buvo akivaizdu, kad direktorė kalba taip, kaip reikia rajono vadovams. Ne kartą svarstant senosios Sudeikių mokyklos likimo klausimą teko lankytis Sudeikiuose vykstan?iose bendruomenės diskusijose. Ne vienas žmogus, taip pat ir Sudeikių mokyklos direktorė, tiesiogiai nepritarė sprendimui griauti senąją Sudeikių mokyklą. Aš suprantu direktorės baimę, ji šiuo metu pla?iai užvaldžiusi savivaldybei pavaldžių įstaigų įvairaus lygio darbuotojus. Tai baimė kažkuo neįtikti rajono vadovams, nes gali mažų mažiausiai netekti darbo. Ta?iau sunku buvo suprasti ir Sudeikių bendrijos ,,Tėviškės pastogė“ atstovo, socialdemokrato D. Kubiliaus, manau, daugelį metų svajojan?io apie Sudeikių seniūno kėdę, min?ių ,,viražus“, po kurių taip ir liko neaišku, kokiai pozicijai jis atstovauja. Vienintelė Sudeikių bendruomenės pirmininkė V. Leipuvienė drąsiai ir be užuolankų pristatė sudeikie?ių sueigose ir surinktais Sudeikie?ių parašais išsakytą nuostatą, prieštaraujan?ią senosios mokyklos nurašymui ir griovimui. Po diskusijų pralinksmino mero A.Katino „žodžių žaismas“, iš kurio nors ir sunkai, bet pavyko suprasti, kad, nors pats meras ir rajono taryba pritarė senosios mokyklos pastato griovimui, ta?iau jis neskubins vykdyti tarybos sprendimo. Politiškai tai atrodo kaip kažkokia savivaldybės gyvenimo anomalija, kuomet mokyklos direktorė siūlo griauti mokyklą, meras nevykdyti rajono tarybos sprendimo, ta?iau darosi aišku, kad meras pats save įvarė į kampą. Viena vertus, ko gero, jis ir pats jau suvokia padarytą klaidą, o kita vertus, kaipgi pritarsi klaidos ištaisymui, kai tą klaidą siūlo taisyti Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikš?ionių demokratų frakcija. Todėl turiu vilties, kad, prabėgus vienai kitai savaitei, o gal net ir keliems mėnesiams, prašviesėjus valdan?iosios daugumos protams ir iki reikiamo lygio nusileidus politinėms ambicijoms, viename iš rajono tarybos posėdžių vis dėlto senajai Sudeikių mokyklai bus suteikta galimybė gyvuoti. Tarybos posėdyje nemažai diskusijų kilo nagrinėjant su UAB ,,Utenos vandenys“ veikla susijusius klausimus. Nors Utenos rajono gyventojams finansiškai svarbus tarybos posėdyje nagrinėtas geriamojo vandens ir nuotekų kainos klausimas, ta?iau pa?ios įmonės veiklai ne ką mažiau svarbus ir klausimas dėl tolimesnio nuotekų dumblo tvarkymo. Kaip pasakė įmonės direktorius A. Juršys, neišspręstas dumblo tvarkymo klausimas ,,tai įmonei peilis po kaklu“. Todėl posėdyje rajono vadovams ir bent kelis kartus buvo užduodamas klausimas, ar savivaldybės darbuotojai, sužlugdę UAB „Utenos vandenys“ investicinį projektą „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“, kaip nors liko ,,įvertinti“. Rajono vadovų valia šio konkurso vykdytoja buvo pasirinkta ne pati įmonė UAB ,,Utenos vandenys“, bet jau ir pa?ios Utenos savivaldybės administracijos prastai vertinamas V. Vieversio vadovaujamas Utenos savivaldybės Viešųjų pirkimų skyrius. Nežinia kodėl, nors ir žlugdantis dešimtimis milijonų matuojamus projektus, šio skyriaus vadovas turi tokį rajono vadovų palaikymą. Kyla įvairių min?ių.... Ta?iau vienos jau tikrai neįmanoma nuslėpti. Viešųjų pirkimų skyrius Utenos savivaldybėje be viešųjų pirkimų kartu atlieka ir rajono vadovams reikalingų žmonių įdarbinimo funkciją. Skyriuje dirba net 9 specialistai. Palyginkime: Vilniuje - 12, Klaipėdoje - 5. Panevėžyje, Alytuje, Kėdainiuose, Kretingoje, Pasvalyje ir t.t. po 3. Tikriausiai dėl nekokybiškai paruoštos konkursinės medžiagos ir galimų interesų sudaryti sąlygas konkursą lamėti vienai iš konkurse dalyvaujan?ių bendrovių, vykdydama viešąjį pirkimą, savivaldybė buvo įvelta į teismų maratoną, dėl to Aplinkos projektų valdymo agentūra nutraukė projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir sukėlė didelio masto, ilgalaikes problemas ne tik UAB ,,Utenos vandenys“ įmonei, bet ir visam rajonui. Pirmiausia, nuotekų dumblo sandėliavimo galimybės įmonės teritorijoje praktiškai išnaudotos, todėl neperdirbtu, užterštu ir nemalonų kvapą skleidžian?iu dumblu bus teršiama aplinka, nes dumblas bus paskleidžiamas Utenos rajono laukuose. Antra, kadangi įmonė tikėjosi įgyvendinti projektą ir nuotekų dumblą perdirbti vietoje, apskritai pati nėra techniškai pasirengusi išvežti tokius kiekius dumblo. Anot UAB ,,Utenos vandenys“ direktoriaus, dumblo išvežimo paslauga įmonei kainuos ne mažiau kaip 1 mln. Lt per metus. Savaime suprantama, ši našta guls ant vandens vartotojų pe?ių. Turint omenyje, kad jau ir šiame tarybos posėdyje valdan?iosios daugumos balsais buvo nutarta pritarti kreipimuisi į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją siūlant Utenos gyventojams 28 procentais pakelti geriamojo vandens ir nuotekų šalinimo kainas, perspektyvoje vandens ir nuotekų tvarkymo kainų augimas sunkiai prognozuojamas. Ta?iau turime kuo ir pasidžiaugti. Savivaldybės įmonei UAB ,,Utenos šilumos tinklai“ kažkada pavyko išvengti Utenos savivaldybės Viešųjų pirkimų skyriaus ir jos vadovo V. Vieversio ,,globos“. Įmonė pati organizavo konkursus, juos laiku ir sėkmingai įgyvendino. Ko gero, ir dėl šios priežasties, ir dėl įmonės vadovų sumanaus vadovavimo įmonei, savalaikių investicinių sprendimų galime pasidžiaugti 15,5 proc., nuo 19,38 iki 16,37 centų už kilovatvalandę, sumažėjusia įmonės tiekiamos šilumos kaina. Edmundas Pupinis Utenos rajono tarybos narys Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikš?ionių demokratų frakcija