Pavadinimas: Apie pristabdytÄ… Utenos valdanÄ?iųjų buldozerį, savireklamai Å¡vaistomus pinigus ir Utenos komunalininkui padovanotÄ… ,,girnapusÄ™ po kaklu“
Kategorija: Archyvas
Data: Jul 1, 2013
http://www.pupinis.lt/straipsnis-147.html

Apie pristabdytÄ… Utenos valdanÄ?iųjų buldozerį, savireklamai Å¡vaistomus pinigus ir Utenos komunalininkui padovanotÄ… ,,girnapusÄ™ po kaklu“

Paskutiniame rajono tarybos posÄ—dyje susilaukiau priekaiÅ¡tų, neva, kaip pareiÅ¡kÄ— rajono meras, norÄ—jau į Utenos rajono tarybos posÄ—džio darbotvarkÄ™ ,,prastumti“ sprendimo projektÄ… dÄ—l 2013 gegužės 30 dienos rajono taryboje valdanÄ?iosios daugumos balsais priimto sprendimo ,,DÄ—l savivaldybÄ—s nekilnojamojo turto, esanÄ?io AukÅ¡taiÄ?ių g. 22, Sudeikių miestelyje, nuraÅ¡ymo“ pripažinimo netekusiu galios. Vis dÄ—lto džiaugiuosi, kad Sudeikių bendruomenÄ—s ir seniÅ«nijos gyventojų pastangos siekiant iÅ¡saugoti vienÄ… seniausių Sudeikių pastatÄ…, buvusiÄ… mokyklÄ…, nenuÄ—jo veltui. Pavyko rajono tarybÄ… įtikinti, kad bent laikinai bÅ«tų atidÄ—tas Sudeikių centre esanÄ?io pastato, buvusios Sudeikių mokyklos, sudeikieÄ?ių vadinamo ,,Žaliuoju namu“, nugriovimas. Beje, tik posÄ—džio iÅ¡vakarÄ—se iÅ¡ Sudeikių bendruomenÄ—s vadovų gavau surinktus paraÅ¡us ir man adresuotÄ… laiÅ¡kÄ…, kuriame buvo praÅ¡oma inicijuoti rajono tarybos sprendimÄ…, kuriuo bÅ«tų pakeistas praÄ—jusiame tarybos posÄ—dyje priimtas sprendimas dÄ—l nekilnojamojo turto Sudeikiuose (buvusios mokyklos) nuraÅ¡ymo ir griovimo.

Surinktų parašų lapuose yra nurodoma, kad Sudeikių bendruomenÄ—s nariai ir seniÅ«nijos gyventojai protestuoja prieÅ¡ rajono tarybos sprendimÄ… nugriauti buvusios mokyklos pastatÄ…. Kadangi iki posÄ—džio buvo likÄ™ mažiau negu 24 valandos, elektroniniu laiÅ¡ku kreipiausi į Utenos rajono tarybos narius, taip pat TÄ—vynÄ—s sÄ…jungos-Lietuvos krikÅ¡Ä?ionių demokratų frakcijos vardu kreipÄ—mÄ—s į rajono merÄ… dÄ—l minÄ—to sprendimo įtraukimo į darbotvarkÄ™. Merui tarybos veiklos reglamente numatyta galimybÄ— siÅ«lyti papildyti darbotvarkÄ™ iki posÄ—džio likus ir mažiau negu 24 valandoms. Taip pat, kreipdamasis laiÅ¡ku į tarybos narius ir rajono merÄ…, pasiÅ«liau, jeigu nesutartume dÄ—l sprendimo, stabdanÄ?io ,,žaliojo namo“ griovimÄ… įtraukimo į darbotvarkÄ™, tai bent priimti protokolinį sprendimÄ…, įpareigojantį atidÄ—ti sprendimo griauti pastatÄ… Sudeikiuose įgyvendinimÄ…, tiksliau, negriauti buvusios Sudeikių mokyklos bent iki kito rajono tarybos posÄ—džio ir jame dar kartÄ… svarstyti šį klausimÄ… bendra tvarka. AiÅ¡ku, kaip ir reikÄ—jo tikÄ—tis, meras nesiÅ«lÄ— įtraukti klausimo į darbotvarkÄ™, taÄ?iau atidÄ—tas sprendimo projekto vykdymas taip pat nemažas laimÄ—jimas, suteikiantis galimybių tolimesnÄ—ms diskusijoms. Tenka pasidžiaugti, kad Sudeikių bendruomenÄ— neiÅ¡sigando Utenos valdanÄ?iųjų socialdemokratų, Darbo partijos atstovų, krikÅ¡Ä?ionių ir Naujosios sÄ…jungos valdžios buldozerio ir jam pasiprieÅ¡ino, o valdantieji šį kartÄ… jau nekirto iÅ¡ peties. Tikiu, kad šį kartÄ… bendruomenÄ— savo interesus apgins iki galo, nežiÅ«rint to, kad jau posÄ—džio metu iÅ¡ kai kurių tarybos narių ir iÅ¡ paties mero pasigirdo noras surasti pasiprieÅ¡inimo valdžiai ,,kaltuosius“. Meras įsikarÅ¡Ä?iavÄ™s prasitarÄ—, kad į Sudeikių seniÅ«nijÄ… siųs auditÄ…. KodÄ—l, man taip ir liko neaiÅ¡ku. Vienu žodžiu, daug netiesos ir pykÄ?io. TaÄ?iau ir toliau esu įsitikinÄ™s, kad privalome apginti Sudeikių istorinį pastatÄ… ir nepakitusį miestelio vaizdÄ…. O kad Utenos rajone įsigaliojo absoliuÄ?ios tiesos kultas ir kaltÄ… galima padaryti bet kÄ…, ypaÄ? tÄ…, kas turi savo nuomonÄ™ ir nÄ—ra vienos iÅ¡ valdanÄ?iųjų partijos narys, jau, ko gero, nieko nestebina. Nemažai diskusijų taryboje susilaukÄ— darbotvarkÄ—s klausimas dÄ—l savivaldybÄ—s biudžeto lėšų perskirstymo. YpaÄ? diskutuota dÄ—l 50 tÅ«kst. Lt skyrimo filmui apie UtenÄ… kurti, jis neva bus pristatytas konkurse Kinijoje. Daugelio savivaldybių merai, net ir tų, kurių vadovaujamos savivaldybÄ—s dar taip neprasiskolinusios, nedrįsta taip dosniai žarstyti pinigų savireklamai. Suprantu verslo įmonių vadovus, kurie siekdami gaminamo vieno ar kito produkto reklamos susimoka nemažus pinigus už galimybÄ™ gaminamÄ… produktÄ… pristatyti kažkokiame konkurse ir gauti apdovanojimÄ…. Tokio pobÅ«džio reklama jiems atsiperka, nes tokiu bÅ«du jie padidina realizuojamos produkcijos kiekį. Ar kokiÄ… pridedamÄ…jÄ… vertÄ™ gali duoti už 50 tÅ«kst. Lt sukurtas ir į KinijÄ… nusiųstas filmas apie UtenÄ…, tenka abejoti. Kažkas tarybos posÄ—džio metu pajuokavo, kad gal meras nori pasikviesti daugiau kinų į UtenÄ…. Nesunkiai galima atspÄ—ti, kas iÅ¡ tokio reklaminio filmo laimÄ—s. Pirmiausiai užsidirbs filmo apie UtenÄ… gamintojai, kurie gaus užsakymÄ…. Taip pat laimÄ—s keli Utenos valdžios atstovai, kurie už savivaldybÄ—s pinigus važiuos parsivežti prizo iÅ¡ Kinijos. KodÄ—l aÅ¡ toks garantuotas, kad prizo atsivežti tikrai važiuos? Ogi todÄ—l, nes nesunku prognozuoti, kad iÅ¡ Lietuvos daugiau niekas tame ,,gražuolių“ konkurse nedalyvaus, nes, kaip ir minÄ—jau, nemato tokio konkurso prasmÄ—s. Tokių konkursų organizatoriai paprastai ,,pažeria“ daug prizinių vietų. Na, kiekvienai Å¡aliai tikrai duoda antrÄ… arba treÄ?iÄ… vietÄ… ar bent jau prizÄ… už kažkÄ…. TodÄ—l iÅ¡ anksto sveikinu savivaldybÄ—s merÄ… laimÄ—jus konkurse prizinÄ™ vietÄ…, ir drÄ…siai iÅ¡ anksto galite pirktis bilietus į tolimÄ… kelionÄ™. Taip pat sveikinu ir organizatorius Kinijoje, nes vis dar pasaulyje suranda blizguÄ?ių mÄ—gÄ—jų. Paprastai panaÅ¡ių konkursų organizatoriai ir bÅ«na pagrindiniai laimÄ—tojai, nes konkurso dalyviai palieka nemažai pinigų vieÅ¡buÄ?iuose, kavinÄ—se ir t.t. Juk ir kitose Å¡alyse, ypaÄ? mažiau iÅ¡prususiose, yra ,,gudruÄ?ių“, besivažinÄ—janÄ?ių už valdiÅ¡kus pinigus. Dar vienas ,,gudrus“ Å¡io tarybos posÄ—džio sprendimas – tai fontano perdavimas iÅ¡ savivaldybÄ—s balanso į Utenos savivaldybei priklausanÄ?ios įmonÄ—s UAB „Utenos komunalininkas“ balansÄ…. Ta ,,dovanÄ—lė“ įmonei gali virsti tikra girnapuse po kaklu, nes vien fontano eksploatacija kasmet Utenos savivaldybei kainuodavo 98 tÅ«kst. Lt. SavivaldybÄ—s vadovai tokiam perdavimui rado pakankamai ,,rimtą“ argumentÄ…, neva Utenos komunalininkas galÄ—s pardavinÄ—ti fontano demonstravimo už pinigus paslaugÄ…, ir taip atpiginti fontano eksploatacijos iÅ¡laidas. Tenka palinkÄ—ti komunalininkui sÄ—kmÄ—s prekyboje, nes prieÅ¡ingu atveju, vengdama finansinių problemų, UAB ,,Utenos komunalininkas“ turÄ—s kelti savo paslaugų tarifus. Tai dar vienas pavyzdys, kai vietinÄ—s valdžios prieÅ¡rinkiminis pasipuikavimas permetamas ant kito peÄ?ių ir virsta nemažu galvos skausmu. VÄ—l ta pati istorija, kuomet, kaip ir už visas valdžios padovanotas grožybes, galiausiai turÄ—s susimokÄ—ti Utenos gyventojai. Utenos valdantiesiems norisi priminti vienÄ… iÅ¡ tarybos posÄ—džių, kuomet siÅ«lÄ—me bent kiek pamažinti moksleivių skaiÄ?ių gimnazinÄ—se klasÄ—se ir padidinti klasių komplektų skaiÄ?ių. Tada jie taip nuoÅ¡irdžiai kovojo už lėšų ,,taupymą“, deja, Å¡vietimo sÄ…skaita. Utenos valdantiesiems investicijos į savireklamÄ… pasirodo kur kas naudingesnÄ—s. Gaila, kad nesidomima, kokios investicijos ir priimti sprendimai naudingesni bendruomenei. Edmundas Pupinis Utenos rajono tarybos narys, TÄ—vynÄ—s sÄ…jungos-Lietuvos krikÅ¡Ä?ionių demokratų frakcija