Pavadinimas: Utenos savivaldybė toliau grimzta į skolas
Kategorija: Archyvas
Data: Apr 16, 2013
http://www.pupinis.lt/straipsnis-136.html

Utenos savivaldybė toliau grimzta į skolas

Utenos savivaldybės taryba priėmė sprendimą skolintis dar 9 milijonus litų. Pasiskolinus minėtą sumą Utenos savivaldybė pasiekė leistiną skolinimosi ribą. Apie šį ir kitus sprendimus bei teiktus rajono tarybai siūlymus Utenis paprašė pakomentuoti Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikš?ionių demokratų frakcijai atstovaujantį Utenos rajono tarybos narį Edmundą Pupinį.

 Priartėjimas prie Utenos savivaldybei leistinos skolinimosi ribos - tai Utenos vadovų ir savivaldybės tarybos valdan?iosios daugumos politikos pasekmė. Juk niekam ne paslaptis, kad Utenos valdantieji politikai prieš kiekvienus ankstesnius rinkimus mėgdavo pasipuikuoti prieš rinkėjus ,,gražiais" darbais. Kaip klasikinį pavyzdį galima būtų paminėti Dauniškio ežero fontaną, kuris kainavo milijoną litų su viršumi, o buvo apmokėtas ir iš skolintų pinigų. Tokių priešrinkiminių ,,dovanėlių" skolintais pinigais uteniškiai gaudavo ir daugiau. Ta?iau, kaip pasakė vienas klasikas, ,,nemokamų pietų nebūna". Ateina laikas skolas atiduoti. Ta?iau, kaip ir visos savivaldybės, taip ir Utenos, nemažai lėšų gauna iš ES remiamų programų, ta?iau, norint jas gauti, reikia pridėti ir nuosavų lėšų. O jei nuosavos lėšos naudojamos senoms skoloms apmokėti, tai naujiems darbams vėl reikia skolintis. Taip papuolama į tam tikrą užburtą skolinimosi-skolų atidavimo ratą. Jeigu ekonomika auga ir biudžetas vykdomas normaliai, atsakingai elgiantis ir taupant iš tokių finansinių problemų galima pamažu išbristi. Ta?iau dažniausiai taip neatsakingai elgiantis prieinamas ,,liepto galas". Kaip sako lietuvių patarlė, ,,kur trumpa, ten it trūksta". Mūsų frakciją Utenos taryboje labiausiai piktina, kad taupyti bandoma mokyklų, tiksliau jose besimokan?ių moksleivių ir dirban?ių mokytojų, sąskaita. Tarybos posėdyje svarstant klausimą ,,Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skai?iaus ir mokinių skai?iaus vidurkio klasėse 2013-2014 mokslo metais nustatymo", mūsų frakcija teikė siūlymą bent naujai komplektuojamose pirmose gimnazijos klasėse sumažinti moksleivių skai?ių nors iki 27. Tokiu būdu būtų pagerėjusi ne tik mokymo ir mokymosi kokybė, bet padidėjęs gimnazijų klasių komplektų skai?ius leistų lengviau suformuoti mokytojams darbo krūvius. Ta?iau, nežiūrint to, kad kai kuriose ugdymo įstaigose komplektuojamos jungtinės klasės, o kai kuriose mokyklose visai nekomplektuojamos klasės, Sudeikiuose nebus 5-8 klasių, Pakalniuose nebus komplektuojamos pradinės klasės, Pa?kėnų mokyklėlė visai likviduojama - tai dar nuspręsta taupyti ir gimnazijų sąskaita. Rajono taryba nusprendė nepritarti mūsų siūlymui ir palikti sprendimą nepakeistą. Tai reiškia, kad nors ir mažėja moksleivių, ta?iau ir ateityje gimnazijos klasėse mokysis po 30 moksleivių.

 Pastaruoju metu naujosios Vyriausybės vadovo yra deklaruojama, kad bus kreipiama daugiau dėmesio profesiniam mokymui. Praėjusiais metais norą mokytis profesinėse mokyklose pareiškė per 800 aukštąsias mokyklas baigusių absolventų. Pasirodo, kai kurios aukštosios mokyklos iš savo klausytojų sugeba paimti pinigus, įteikti diplomus, ta?iau nesugeba suteikti nei darbui reikalingų žinių, nei įgūdžių, todėl ir eina tokie diplomuoti ,,specialistai" į darbo biržas, o, geriausiu atveju, į profesines mokyklas. Todėl ir kyla klausimas, ar tikrai teisingai elgiamasi, kai net ir nepažangūs moksleiviai yra skatinami stoti į aukštąsias mokyklas. Ar ne geriau jiems patiems ir kur kas pigiau mūsų valstybei būtų, jei kai kurie mokyklų absolventai ar dešimtas klases baigę moksleiviai pirmiausiai įsigytų darbininko profesiją, o vėliau, jeigu matytų, kad yra poreikis tęsti studijas, stotų į kolegijas ir universitetus. Atsižvelgdama į išsakytas nuostatas, siekdama glaudesnio bendradarbiavimo tarp ugdymu besirūpinan?ių Utenos švietimo įstaigų ir institucijų, mūsų frakcija siūlė į Utenos rajono savivaldybės švietimo tarybą įtraukti ir Utenos regioninio profesinio mokymo centro atstovus. Nors ir labai keista, ta?iau nei mūsų pasiūlymas, nei tarybos nario Roberto Miliausko pasiūlymas į minėtą tarybą įtraukti darbdavių atstovų, nei galiausiai ir pa?ios vyriausybės paraginimai atkreipti dėmesį į profesinį rengimą Utenoje nebuvo išgirsti. Tenka vien apgailestauti ir manyti, kad tai tik papras?iausias kvailas užsispyrimas balsuoti prieš viską, ką pasiūlo opozicinė frakcija. Ta?iau, jeigu manoma, kad ateityje gamyklose ir statybų aikštelėse privalės dirbti tik kolegijas ir universitetus baigę teisininkai ir vadybininkai, tai jau tikra mūsų rajono švietimo vadovų bėda.

 Svarstant klausimą ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės 2013 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo" frakcija atkreipė dėmesį į tai, kad Utenos savivaldybėje, skirtingai negu kitose kaimyninėse savivaldybėse, per pastaruosius ketverius metus daugiau nei 20 procentų padaugėjo socialinės rizikos šeimų. Manau, kad į tokį reiškinį reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį, nes mažėjant gyventojų, o per pastarąjį dešimtmetį Utenos rajonas neteko beveik 10 tūkstan?ių gyventojų, turėtų mažėti ir socialinės rizikos šeimų. Dar keis?iau atrodo šis faktas, kuomet tarybos posėdyje teko išgirsti paaiškinimą, kad į Uteną važiuoja socialinės rizikos šeimos iš gretimų rajonų, neva ?ia geresnis socialinis aprūpinimas. Jeigu tai tikras faktas, tai manau, kad tai taip pat savivaldybės neveiklumo rodiklis. Jau nemaža dalis savivaldybių, siekdama sumažinti išmokoms skiriamų lėšų poreikį, niekur nedirbantiems ir pašalpas siekiantiems gauti asmenims taiko laikino įdarbinimo programas. Nemanau, kad Utena turėtų tapti iš tinginystės ir apsileidimo gaunan?ių pašalpas ir dėl to į Uteną persikelian?ių pašalpų gavėjų ,,rojumi", nes tas pašalpas moka ne kas kitas, o dirbantys žmonės.

 Savivaldybės tarybos posėdyje Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikš?ionių demokratų frakcijos nariai išsakė nemažai pastabų ir pasiūlymų ir kitais, komentare nepaminėtais, darbotvarkės klausimais. Tikiuosi, kad ateityje politikavimu pagrįstos ambicijos balsuoti prieš viską, ką siūlo opozicinės frakcijos, mažės.

 

Edmundas Pupinis

 Utenos rajono tarybos narys

 TS-LKD Utenos skyriaus pirmininkas