Pavadinimas: Kaimo reikalų, Aplinkos apsaugos komitetų ir Jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisijos nariai susitiko su Europos Komisijos nare M. Damanaki
Kategorija: Archyvas
Data: May 11, 2012
http://www.pupinis.lt/straipsnis-127.html

Kaimo reikalų, Aplinkos apsaugos komitetų ir Jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisijos nariai susitiko su Europos Komisijos nare M. Damanaki


Gegužės 9 d. Seime įvyko susitikimas su Europos Komisijos narė Maria Damanaki, atsakinga už Europos Sąjungos jūrų reikalus ir žuvininkystę. Susitikime dalyvavo Seimo nariai, Žemės ūkio ministerijos atstovai.

 
Europos Komisijos narė pažymėjo, kad šiuo metu Europos Sąjungos Taryboje diskutuojami Europos Komisijos pateikti reglamentų projektai dėl bendrosios žuvininkystės politikos reformos. Pagrindinis tikslas - tvarumas, tausi žvejyba ir pakankamas vartotojų aprūpinimas saugiu maistu. Komisarė pasidžiaugė, kad nepaisant ekonominės krizės Lietuvos pasiekimai įspūdingi. Ekonomikos augimas - antrasis pagal dydį Europos Sąjungoje, vienas iš spar?iausių bedarbystės mažėjimas. Komisarė pažymėjo, kad naujuoju finansiniu periodu bus skiriamas ypatingas dėmesys aplinkosaugai ir ekonomikos tvarumui, daugiau dėmesio bus skiriama akvakultūrai ir gėlųjų vandenų panaudojimui. Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Edmundas Pupinis susitikimo metu padėkojo už komisarės ypatingą dėmesį tausojan?ios žvejybos propagavimui ir akvakultūros tolimesniam vystymui, panaudojant ES finansavimą. Ta?iau tausojan?ios žvejybos sistemos įgyvendinimas netūrėtų būti pernelyg skubotas, nes gali sukelti socialines pasekmes. E. Pupinis atkreipė dėmesį į tai, kad pagal naują pasiūlymą dėl bendrosios žuvininkystės politikos nebenumatoma parama už laikiną žvejybos nutraukimą ir žvejai nebegalėtų pretenduoti į kompensacijas dėl žvejybos galimybių netekimo, o tai gali turėti neigiamų socialinių ir ekonominių pasekmių žvejybos sektoriui.

 Kadangi pasiūlyme dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamente dėl bendrosios žuvininkystės politikos yra numatyta, kad valstybė narė gali leisti žvejybos įmonėms perleidžiamąsias žvejybos koncesijas perleisti kitoms valstybėms narėms, susitikime buvo aptartas ir perleidžiamų žvejybos koncesijų klausimas. Kaimo reikalų komiteto pirmininkas pastebėjo, kad tokia galimybė neturėtų būti numatyta, nes finansiškai pajėgesnės valstybės būtų suinteresuotos plėsti savo žvejybos galimybes ir galėtų pasiūlyti geresnę kainą už koncesijas. Tokiu būdu kiltų grėsmė, kad dėl to finansiškai silpnesnių valstybių narių žvejybos kvotos atitektų kitoms šalims, o vietinis žvejybos verslas sunyktų.

 Susitikimo metu aptariant Reglamento projektą dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo, E. Pupinis pasiūlė, kad naujajame finansiniame periode būtų numatyta galimybė pasinaudojant ES finansine parama ne tik modernizuoti žvejybos laivų įrangą, bet ir pakeisti laivų variklius, nes kitomis priemonėmis negali būti pasiekti rezultatai, realiai sumažinantys laivų poveikį aplinkai ir klimato kaitai. Todėl susitikimo metu buvo pasiūlyta apsvarstyti galimybę finansuoti laivo variklio pakeitimą, teikiant prioritetą mažiau teršiantiems ir aplinką tausojantiems varikliams. Taip pat buvo pasiūlyta numatyti finansavimo mechanizmą esant laikinam laivo veiklos nutraukimui.

 Reglamento projekte dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo nustatoma, kokia turi būti pateikiama privaloma informacija vartotojams ant žuvininkystės ir akvakultūros produktų. E. Pupinis pažymėjo, kad labai svarbu suteikti daugiau aktualios informacijos vartotojui, ta?iau būtina palikti tam tikras šiuo metu egzistuojan?ias išimtis. Nauji reikalavimai dėl informacijos apie žuvų produktus pateikimą vartotojams sukurtų neproporcingai didelę naštą tiekėjams ir žuvų perdirbimo įmonėms bei pareikalautų ekonomiškai nepagrįstų papildomų išlaidų.

 Kaimo reikalų komiteto pirmininkas E. Pupinis pažymėjo, kad Lietuva remia Danijos siekį intensyvinti derybas su Islandija dėl šios šalies narystės Europos Sąjungoje, ir siūlė nekeliant išankstinių sąlygų, apsunkinan?ių derybas, įskaitant ir Žuvininkystės derybinį skyrių.