Pavadinimas: Kaimo reikalų komitete lankėsi Čekijos Respublikos Senato Nacionalinės ekonomikos, žemės ūkio ir transporto komiteto delegacija
Kategorija: Archyvas
Data: Apr 25, 2012
http://www.pupinis.lt/straipsnis-123.html

Kaimo reikalų komitete lankėsi Čekijos Respublikos Senato Nacionalinės ekonomikos, žemės ūkio ir transporto komiteto delegacija


Pirmadienį, balandžio 23 d. Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Edmundas Pupinis susitiko su Čekijos Senato Nacionalinės ekonomikos, žemės ūkio ir transporto komiteto delegacija, vadovaujama Komiteto pirmininko Jan Hajda. Susitikimo metu buvo apsikeista informacija apie padėtį šalių žemės ūkio sektoriuje bei aptartos šalių pozicijos dėl Bendrosios žemės ūkio politikos ateities. Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Edmundas Pupinis pažymėjo, kad Lietuva kartu su Latvija ir Estija pasisako už sąžiningą ir teisingą tiesioginės paramos paskirstymą ir siekia spartesnio tiesioginių išmokų suvienodinimo, be to, mano, kad parama turėtų atitekti tik realiai ūkininkaujantiems.

 Čekijos Senato Komiteto pirmininkas pažymėjo, kad kai kurios šalių pozicijos yra labai panašios, nes Čekija taip pat pasisako už aktyvių ūkininkų rėmimą. Edmundas Pupinis Čekijos Senato delegacijai pristatė prieš savaitę Taline pasirašytą Baltijos šalių Žemės ūkio reikalus kuruojan?ių komitetų pirmininkų susitikimą deklaraciją ,,Dėl Europos Sąjungos Bendrosios žemės ūkio politikos įgyvendinimo po 2013 metų" ir prašė palaikyti trijų Baltijos valstybių išsakomus lūkes?ius dėl tiesioginių išmokų suvienodinimo visoje ES. Anot Edmundo Pupinio, spartesnis žengimas išmokų suvienodinimo linkme, prie išmokų vidurkio priartinant labiausiai šiuo požiūriu nuskriaustus Baltijos valstybių ūkininkus, Europos Sąjungos biudžete nereikalauja daryti esminių korekcijų, ta?iau teisingumo įneštų tikrai daug. Edmundas Pupinis pasidžiaugė, kad vis daugiau ne tik ES Bendrijos šalių politikų, bet ir ūkininkų bei ūkininkus vienijan?ių organizacijų pastaruoju metu kur kas palankiau vertina Baltijos šalių siekius ir supranta jų išskirtinumą tiesioginių išmokų klausimu. Čekijos Senato komiteto pirmininkas pažadėjo paremti Lietuvą dėl spartesnio tiesioginių išmokų suvienodinimo vyksian?iose diskusijose Briuselyje ir pirmininkaujan?iose valstybėse. Taip pat Čekijos Senatorius akcentavo, kad Europos Parlamente yra susikūrusi Vyšegrado parlamentarų grupė, kuri dirba Bendrosios žemės ūkio politikos ateities klausimu ir pakvietė prie šios grupės prisijungti ir Baltijos šalių kolegas. Edmundas Pupinis patvirtino, kad Vyšegrado pritarimas Baltijos valstybių siekiams būtų labai svarbus. O konkre?ias bendradarbiavimo galimybes dėl kitų galimų pozicijų ES suderinimo pažadėjo aptarti su Žemės ūkio ministru Kaziu Starkevi?iumi.

Susitikimo metu taip pat sutarta, kad prieš birželio mėnesį įvyksiantį ES nacionalinių parlamentų komitetų, kuruojan?ių Žemės ūkio reikalus, pirmininkų susitikimą Kopenhagoje, suderins Čekijos ir Baltijos valstybių pozicijas dėl Bendrosios žemės ūkio politikos ateities.